Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


3. Bankovní systém a tvorba peněz

 • ekonomiky, založené na nuceném oběhu peněz, musí mít instituci, která bude regulovat jejich množství v oběhu (peněžní nabídku)
  • touto institucí je centrální banka - v ČR Česká národní banka
   • Před zrušením zlatého standardu (směnitelnosti peněz za zlato) byla peněžní nabídka dána množstvím zlata v dané zemi. Po jeho zrušení došlo ke zvýšení vlivu centrálních bank na ekonomiku států - měnová autorita CB.

Tvorba peněz

 • na tvorbě peněz se podílí celý bankovní systém - centrální banka, ale i banky komerční
 • 1. krokem je, že centrální banka vydá nové peníze - tzv. peněžní emise
  • několik forem: nákupem státních dluhopisů, krátkodobých cenných papírů, zahraničních měn
   • tato finanční aktiva však nekupuje od státu, ale z „druhé ruky“ - od finančních institucí, které si je už koupily
   • nové peníze tak fyzicky nevznikají, ale jsou připisovány na účty komerčních bank, které si u centrální banky vedou
 • 2. krokem pak je tzv. multiplikace
  • komerční banky fungují na systému částečných rezerv; mohou tak nově nabyté peníze dále poskytovat formou úvěru svým zákazníkům (firmy, domácnosti, stát)
  • CB pak výsledné množství peněz sleduje a nepřímo reguluje - měnová politika (též monetární politika)
 • nabídka peněz v ekonomice ovlivňuje i ceny
  • příliš velké množství peněz v ekonomice vyvolá růst cen - inflaci
  • ovlivňuje také výkon ekonomiky (ekonomickou aktivitu) a výši zaměstnanosti
 • vliv CB na ekonomiku je však omezený - velké množství peněz v oběhu je tvořeno bezhotovostními penězi, které vytvářejí komerční banky, regulace ze strany CB je tak spíše nepřímá

Bankovnictví s částečnými rezervami

 • kdyby KB vložené peníze pouze uschovávaly, neměly by na nabídku v ekonomice žádný vliv
  • KB si však z vložených peněz ponechají pouze část a zbytek půjčí - tím vytvoří nové peníze - a peněžní nabídka v ekonomice vzroste!
  • s každým poskytnutým úvěrem, KB vytvoří nové peníze
 • KB však nemohou půjčit všechny peníze - zákazníci/vkladatelé mají právo si je kdykoli vybrat
  • ve skutečnosti však KB většinou všechny peníze půjčí, protože „přítok“ z nových vkladů vyrovná či převýší „odtok“ - výběry
 • bankovní rezervy - peněžní prostředky, které si banky uchovávají
  • rezervní poměr - podíl vkladů, které banka v zájmu bezpečnosti drží v pohotovosti (resp. které nepoužije na půjčky)
 • v případě potřeby si KB mohou půjčit peníze od jiných bank na tzv. mezibankovním trhu
  • půjčit si mohou i od centrální banky
 • bankovnictví s částečnými rezervami je tedy systém, kdy banky drží jako rezervy pouze část vkladů
  • Dříve existovalo bankovnictví se stoprocentními rezervami. Změna však nastala ve středověku, kdy si lidé pro větší bezpečnost ukládali zlato u zlatníků, kteří jim za to vydávali písemná potvrzení, která se stala oblíbenými zejména u obchodníků. Zlatníci si všimli, že lidé vybírají méně peněz, než jich nově ukládají - tak začali poskytovat část peněz na úrok.

Peněžní multiplikátor

 • udává množství nových peněz, které může bankovní systém z určitého množství bankovních vkladů vytvořit
 • výše peněžního (depozitního) multiplikátoru odpovídá převrácené hodnotě rezervního poměru
  • Je-li rezervní poměr např. 5%, může dojít při vkladu 1 000,- k multiplikaci na 20 000,-
   • 5% →100% / 5% = 20 → 1 000 x 20 = 20 000
  • Proč? - Z původního vkladu 1 000,- si banka nechá v rezervě 5% - 50 Kč, zbylých 950 Kč může dál půjčit; tím do oběhu přibude 1950 Kč. Osoba, které banka poskytla půjčku 950 Kč, je utratí a osoba, která je získá, si je uloží na účet u banky. Banka si nechá 5% v rezervě a zbylých 902,50 použije na půjčku. Atd. …
 • čím vyšší je rezervní poměr, tím méně mohou banky půjčit a tím menší je hodnota multiplikátoru

Run na banky

 • jeden z problémů bankovnictví s částečnými rezervami
 • „run“ - jednorázový nápor vkladatelů na banky
  • nastává, když mají vkladatelé podezření, že se banka dostává problémů - chtějí si své vklady rychle vybrat
  • banka s částečnými rezervami není schopna okamžité požadavky všech vkladatelů uspokojit - nemá dost fyzických peněz na vyplacení vkladů
   • likvidita - momentální schopnost uhradit splatné závazky (neplést se solventností!)
  • banka je nucena uzavřít své pobočky, dokud nezíská prostředky - splacením svých půjček, úvěrem, pomocí od CB
  • runy zle omezit pojištěním vkladu nebo státními zárukami na prostředky uložené v bankách

Další funkce bankovního systému

 • bankovní systém tedy tvoří centrální banka a komerční banky
 • komerční banky
  • přijímají vklady (depozita) a poskytují komerční půjčky
   • tím pomáhají firmám dále expandovat a domácnostem užívat služby a zboží dříve, než je ze svých budoucích příjmů zaplatí
  • dále: zajišťují bezhotovostní platební styk, směňují měny, vydávají platební a úvěrové karty, poskytují investiční a makléřské služby, poskytují bankovní záruky a akredity, uschovávají cenné předměty, poskytují finanční poradenství, atd.
 • centrální banka
  • poskytuje bankám obdobné druhy služeb, jako ony poskytují veřejnosti
   • zásobuje banky oběživem (hotovými penězi), které si mohou vyzvednout ze svých účtů v CB
   • drží depozitní účty bank - na nich mají banky své rezervy
   • poskytuje bankám půjčky
   • umožňuje mezibankovní transfery / platební styk
  • CB je pak hlavní banka státu
   • drží běžné účty vládních institucí
   • vede účet státního rozpočtu
   • dále pak: spravuje devizové rezervy, provádí operace na devizovém trhu, devizovou regulaci a operace spojené se státními cennými papíry
  • dále CB dohlíží na systém komerčních bank a dalších finančních institucí
   • stanovuje pravidla, která chrání stabilitu bankovního systému
   • kontroluje a postihuje nedodržování těchto pravidel

Prameny

 • učebnice 3. vydání str. 333-341
 • otázky 5. a 57. z roku 2012/2013
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code