Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


25. Finanční kapitál, tvorba a význam úspor, motivace k úsporám

 • Kapitál je jedním z výrobních faktorů a má dvě základní formy: fyzickou a finanční.
 • Finanční kapitál jsou volné finanční prostředky (např. zapůjčitelné fondy) sloužící jako zdroj pro pořízení fyzického kapitálu (hmotné statky umožňující výrobu - továrny, jiné budovy, dopravní prostředky…).
 • Finanční kapitál se obchoduje na kapitálových trzích (x fyzický kapitál na trhu kapitálových statků).
  • vzhledem k tomu,, že subjekty vytvářející úspory a subjekty provádějící investice jsou zpravidla odděleny, spojuje obě strany především kapitálový trh jako místo, na němž se střetává nabídka dočasně volných finančních prostředků s poptávkou po nich.
  • transakce probíhající na kapitálových trzích se označují jako finanční investice.
  • Ekonomie zná i pojem finanční trh - ten zahrnuje kapitálový trh a peněžní trh (obchod v cizích měnách - devizový trh).
 • Motivem k vytváření finančního kapitálu je výnos, který dostanou domácnosti v budoucnu zpět spolu s uspořenou částkou. Jde o důchod, který je odměnou za zapůjčení finančního kapitálu.
Tvorba finančního kapitálu
 • Finanční kapitál vzniká jako úspora vytvořená ekonomickými subjekty - 50-70% vytvoří domácnosti, na zbytku se podílí firmy, vláda a zahraniční subjekty. Poptávku po těchto volných finančních prostředcích na investice tvoří obdobné subjekty, ale firmy výrazně dominují.
 • Domácnosti tvoří úspory ve formě bankovních vkladů, pojištění, vkladů do investičních, podílových a důchodových fondů, nákupem akcií a obligací (státní dluhopisy) atd. Souhrnně jde o investování do finančních aktiv. Vznik finančního kapitálu zajistí finanční instituce převodem těchto prostředků k firmám.
 • Finanční kapitál je zapůjčován dočasně - zpravidla na dobu delší než jeden rok.
 • Tvorba kapitálu patří k základním faktorům růstu ekonomiky, pokud má země růst, musí se investovat. Prostředky na investice je možné brát buď z úspor nebo ze zahraničí (úvěr, přímá zahraniční investice, zahraniční pomoc).
  • Zahraniční kapitál - tzv. vnější úspory doplňuje domácí úspory v zemích s nízkou úrovní HDP na hlavu - pro domácnosti je tak obtížné tvořit úspory. Vláda se pak zpravidla snaží zahraniční investice nalákat (daňové zvýhodnění atd.)
 • Vláda může k tvorbě úspor a následným investicím přispět vlastní úspornou rozpočtovou politikou a strukturou státních výdaj.
 • Souhrn úspor zahraničních, soukromých i veřejných určuje množství investic, které lze v ekonomice provést. Produktivita těchto investic však může být rozdílná - veřejné ji mají zpravidla nižší než soukromé (platí i pro investice soukromé s podporou státu).
Faktory podporující spoření domácností
 • daňová politika státu - snížení daňové zátěže úroků či příjmů z dividend,
 • vnímání rizika zapůjčení kapitálu - tu ovlivňuje hospodářská politika i kvalita legislativní ochrany. Dostupnost nerizikových nástrojů spoření.
 • úroveň reálných úrokových sazeb (po odečtení inflace).
 • vyhlídky na budoucí stabilní růst příjmů domácností
 • Pokud je naopak země finanční nestabilní a úroveň reálných úrokových sazeb je záporná nebo se praktikuje politika výrazného zdanění kapitálových příjmů dochází ke kapitálovému úniku - subjekty přesouvají úspory do zahraničí (viz učebnice str. 449) nebo je ukládají do neproduktivních aktiv (zlato)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code