Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


2. Analýza nabídky a poptávky, její význam a ilustrace

 • umožňuje předvídání dopadů změn a důsledků vládních zásahů do ekonomiky

Příklad zemědělství

 • Strategický význam, specifický vývoj nabídky a poptávky na trzích zemědělských produktů
 • Růst počtu obyvatel ⇒ růst poptávky po zemědělských komoditách (růst malý)
 • Posun poptávky doprava provázen růstem nabídky potravin (pokles nákladů vlivem technologického pokroku)
 • Nízká cenová pružnost – pokles příjmů zemědělských podniků
  • Vlády mají tendenci reagovat (cenové dotace, cla či dovozní kvóty)
  • Opatření vlády mají tendenci poškozovat spotřebitele – jsou nuceni platit za potravinářské produkty vyšší ceny, než by odpovídalo podmínkám státem neregulovaného trhu
  • Státní zásahy vedou ke snížení objemu výrobních faktorů, které může ekonomika k výrobě použít

Deregulace odvětví a restrikce vstupu na trh

 • Dlouhou dobu umělé snižování tržní konkurence ze strany státu, založené na omezení možností vstupu nových či dalších podniků na trh
  • Zrušení (deregulace) těchto opatření = zvýšení nabídky, snížení ceny, zvýšení poptávky
  • Např: dopravní letectví, telekomunikace, finanční služby
  • Zničení některých tradičních podniků
 • Omezení vstupu na trh posunuje křivku nabídky směrem doleva = zvýšení tržní ceny
  • Je-li poptávka po daných produktech či službách nepružná, vede vzestup cen i k růstu příjmů osob či podniků, které tyto služby či produkty poskytují

Alfred Marshall

 • Rozlišení nabídky a poptávky v krátkém a dlouhém období – přirovnání k dvěma ostřím nůžek
  • V krátkém období je nabídka daná a neměnná
  • Úroda zaseta, výroba naplánovaná, zahájená, … = rozhodující význam má poptávka
 • V dlouhodobém období
  • Farmáři i průmyslové podniky mohou své výrobní kapacity zvýšit či redukovat, … = rozhodující význam má nabídka

Prameny

 • Učebnice TNH, Urban, 3. vydání - str. 150-153
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code