Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


13. Efektivita tržní rovnováhy

 • Vhodné spojit s otázkami 16. a 101. (případně 99.)
 • Tržní rovnováha = jediná efektivní situace (mezní náklady = mezní užitek, nabídka = poptávka) → nevzniká přebytek ani nedostatek
 • Paretova alokační efektivnost: V bodě rovnováhy jsou náklady i přínosy trhu rozděleny mezi jeho účastníky (stranu nabídky a poptávky) → aby se zlepšilo postavení jedné strany, musí se zhoršit postavení druhé strany → alokace, kterou vytváří tržní rovnováha, přináší maximální ekonomický blahobyt
 • Nutné podmínky efektivní alokace – nedochází k selháním trhu, vzniku externalit a omezení konkurence
 • Co se dělá pro podporu tržní efektivnosti (na trzích nedokonalé konkurence) – antimonopolní zákony, daňová politika, cenová regulace

(Prezentace Urban)

 • v podmínkách tržní rovnováhy se mezní užitek zboží rovná mezním nákladům na jeho výrobu → MU = MC = P
 • Je-li poptávané množství vyšší než nabízené → MU > P
  • mezní užitek tohoto zboží je vyšší než náklady na jeho získání
 • Je–li mezní užitek statku vyšší než jeho mezní náklady, je tohoto zboží z pohledu ekonomické efektivity vyrobeno málo
  • efektivnost se zvýší přesunem části výrobních faktorů na výrobu tohoto statku
 • Je-li nabízené množství vyšší než poptávané, jsou jeho mezní náklady vyšší než jeho mezní užitek
  • zboží je vyrobeno více, než odpovídá optimu
  • efektivnost je možno zvýšit snížením výroby tohoto zboží a zvýšením výroby ostatních statků

Ekonomický (celkový) přebytek

 • Představuje prospěch, který účast na trhu přináší spotřebitelům a výrobcům dohromady
  • celkový přebytek = hodnota nakupovaného zboží pro kupující – náklady výrobců
 • Je kritériem efektivity rozdělení ekonomických zdrojů
  • → alokace zdrojů, která vede k maximálnímu celkovému přebytku = efektivní alokace
  • odchylka → společnost plně využívá svého potenciálu
 • V podmínkách ekonomické rovnováhy nelze ekonomický blahobyt zvýšit žádným přesunem zdrojů mezi výrobci nebo spotřebiteli
  • stejně tak, ho nelze zvýšit zvýšením nebo snížením množství vyráběných statků
 • Alokace ekonomických zdrojů, kterou vytváří tržní rovnováha, přináší společnosti maximální ekonomický blahobyt
 • Efektivita výsledné alokace zdrojů souvisí s Paretovým pojetím efektivity
  • (nikdo nemůže zlepšit své postavení, aniž by si někdo jiný nepohoršil)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code