Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


121. Zákon klesajícího mezního užitku a racionální rozhodování spotřebitele

 • Užitek = uspokojení, které určitý statek spotřebiteli přináší, subjektivní pocit z uspokojení ze spotřeby statků
 • Celkový užitek
  • Celkové uspokojení potřeb při spotřebě daného množství statku
  • Součtem mezních užitků všech spotřebovávaných jednotek daného statku
 • Mezní užitek
  • Vyjadřuje změnu celkového užitku vyvolanou změnou spotřebovávaného množství o jednotku – užitek plynoucí z každé další spotřebované jednotky

Zákon klesajícího (marginálního) mezního užitku

 • Dává návod pro racionální rozhodování spotřebitele
 • Spotřebitel při snaze dosáhnout při nakupování statků co největšího užitku, nebo alespoň optima spotřebitele, nebude ochoten za statek platit více, než kolik odpovídá meznímu užitku plynoucího z jeho spotřeby – tedy spotřebitel svůj nákup zvyšuje, pokud je jeho mezní užitek vyšší nebo alespoň roven ceně statku – v případě, že by byl užitek nižší než cena, kterou musí za statek zaplatit, tak statek nekoupí
 • Celkový užitek spotřebitele stále roste, ale čím dál pomaleji, to je dáno tím, že mezní užitek z každé další jednotky je menší a menší
 • Spotřebitel má největší mezní užitek při koupi první jednotky statku – když nám nějaký statek chybí, tak jsme ochotni za něj zaplatit více, jelikož z jeho koupě máme větší užitek, čím více ale daného statku máme, tím se náš mezní užitek snižuje, tedy každá další jednotka statku nám dá menší užitek než jednotka předchozí (představme si, že nutně potřebujeme například alespoň 1 vejce, za toto vejce jsme ochotní zaplatit i vyšší částku než je jeho cena, přinese nám větší užitek než vejce další, protože druhé vejce už nepotřebuji tak nutně, ale pořád se nám hodí, ale přináší nám již menší užitek – pokud je cena nižší než užitek, který nám druhé vejce přinese, tak ho koupíme, až to dojde do počtu, který nám zatím stačí a pokud zůstane cena taková, jaká je, tak další vejce nekoupíme, protože mi již nepřináší větší nebo alespoň stejný užitek, než je jeho cena – od určitého množství začne mezní užitek dokonce klesat, protože budeme mít až moc vajec a nebudeme je mít, kde skladovat) – z toho vyplývá, že největší mezní užitek mám z prvního kusu, s přibývajícím množstvím se mi užitek snižuje, proto hovoříme o zákonu klesajícího mezního užitku

Racionální rozhodování spotřebitele

 • K racionálnímu rozhodování spotřebitele nám napomáhá mezní užitek (zákon klesajícího mezního užitku)
 • Spotřebitel není ochoten platit za statek větší cenu, než jaký je jeho užitek z daného statku – racionálně se rozhodující spotřebitel nakupuje, pouze pokud je mezní užitek vyšší nebo roven ceně statku
 • Optimum spotřebitele při kombinaci více statků = rovnovážná situace – závisí na disponibilním příjmu a subjektivních preferencích spotřebitele
 • Spotřebitel se snaží maximalizovat svůj užitek
  • Spotřebitel se většinou musí rozhodovat mezi koupi více statků než jen jednoho, může se takto dostat i do stavu nerovnováhy, bude-li poměr mezního užitku k ceně prvního statku větší než poměr mezního užitku statku k ceně druhého statku  může svůj užitek zvýšit, pokud přesune své finanční prostředky na nákup toho statku, u kterého je jeho mezní užitek ve vztahu k ceně větší – zvýší-li nákup tohoto statku, dojde k poklesu jeho mezního užitku, čímž dojde k vyrovnání poměru mezního užitku ku ceně u všech nakupovaných statků (v našem příkladu u statku prvního a statku druhého)
  • Spotřebitel se tedy snaží pomocí zákona klesajícího mezního užitku dosáhnout rovnosti mezi poměry mezních užitků ku cenám jednotlivých statků = optimum spotřebitele při kombinaci více statků – platí tedy:
   • uzitek.jpg

Prameny

 • Teorie národního hospodářství – Jan Urban
 • Mikroekonomie – Hořejší, Soukupová, Macáková, Soukup
 • Učebnice TNH (Urban, 3. vydání), str. 123-125
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code