Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


115. Výhody a nevýhody měnové unie, ČR a Euro

 • Měnová unie je taková spolupráce mezi státy (nebo jejich závislých území), kdy členské státy používají jednu společnou měnu jako zákonné platidlo.
 • Jde o vyšší fázi mezinárodní ekonomické integrace, ekonomiky jednotlivých zemí přenášejí část svých pravomocí na nadnárodní instituce (např. spolurozhodování o obchodní politice nebo rozpočtových deficitech členských zemí).
 • Proces harmonizace hospodářských a měnových politik členských států směřující k zavedení jednotné měny.

Výhody měnové unie

 • Od společné měny se hlavně očekává, že přispěje k prohlubování ekonomické integrace, hlubší spolupráce mezi zeměmi, sjednocení Evropy a posilování konkurenceschopnosti ve světovém měřítku, eliminace kurzového rizika vůči členským zemím eurozóny, které jsou hlavními obchodními partnery ČR.
 • V oblasti podnikatelské a turistické jde za hlavní výhody považovat snížení transakčních nákladů spojenou s konverzí měn, celková transparentnost- snadnější komparace cen.
 • Sníží se možnost vzniku měnových krizí, neboť devizový trh pro euro je „hlubší“ než devizový trh ČR.
 • Změny kurzu budou mít menší dopady na cenovou hladinu a reálný růst.
 • Země eurozóny se na světovém finančním trhu dostanou z pozice „price taker“ do pozice „price maker“.

Nevýhody měnové unie

 • Ztráta suverenity v oblasti rozhodování o měnové politice.
 • Absence měnových nástrojů používaných jednotlivými zeměmi by měly nahradit mobilita pracovních sil v rámci EMU a flexibilita mzdových sazeb.
 • Potíž je v tom, že mobilita pracovních sil je v EMU tradičně velmi nízká vzhledem k jazykovým, kulturním překážkám, silným rodinným vazbám, nepružnosti trhu s byty. Flexibilita mzdových sazeb směrem dolů je spíše teorií.
 • Společná měnová politika ECB může mít negativní dopad na menší země včetně ČR, neboť ECB ve snaze o zajištění měnové a cenové stability v rámci celé eurozóny se řídí prioritně ekonomickou situací v hlavních zemích eurozóny.
 • Nevýhodou může být i riziko asymetrických šoků.
 • Mezi další nevýhody nepochybně patří ztráta autonomie v oblasti fiskální politiky, velké finanční náklady spojené se zaváděním jednotné měny.
 • Srovnejme nyní ČR a eurozónu z hlediska vybraných ukazatelů reálné a nominální konvergence. ČR se podílí na HDP EU 1,5 % dle parity kupní síly, zatímco podíl obyvatelstva činí cca 2,2 %. Tudíž HDP na 1 obyvatele je nižší než průměr eurozóny.

Plus otázka 29 a 123 z : Otázky na zkoušku z Teorie národního hospodářství 2012/2013

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code