Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


112. Vliv nákladů na rozhodování firmy

Firma

 • Jeden ze subjektů ekonomického rozhodování (vedle spotřebitelů a jejich domácností)
 • Pojem firma – v ekonomii – obecné označení tržního subjektu, který se specializuje na přeměnu výrobních vstupů (zdrojů či již vyrobených statků) na výstupy (zboží a služby), které prodává na trhu
 • Pojem firma – v právu – obchodní firma = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku

Maximalizace ekonomického zisku

 • Národohospodářská teorie vychází z předpokladu, že základním cílem ekonomického rozhodování firmy je maximalizovat svůj ekonomický zisk
 • Možnost dosažení zisku, resp. jeho výše, je základním kritériem rozhodování firmy – ve všech otázkách
  • Např. činnost, druh, rozsah, struktura vyráběné produkce, cena, způsob výroby, prováděné investice, výrobní nebo produktové inovace, formy prodeje, využití nových tržních příležitostí, apod.
 • Přeměna vstupů na výstupy prodávané na trhu
 • Maximalizace okamžitého zisku
  • Z krátkodobého hlediska může být rozhodování firmy ovlivněno i jinými motivy (např. dosažení určitého podílu na trhu)
 • Maximalizace budoucích zisků/ hodnoty firmy (snaha dosáhnout určitého podílu na trhu, nové tržní oblasti)
  • Z dlouhodobého hlediska je vždy snaha o maximalizaci zisku základním cílem firmy

Ekonomický zisk

 • Ekonomický zisk (nadbytečný zisk) = rozdíl mezi celkovými příjmy a ekonomickými náklady nebo také rozdíl mezi účetním ziskem a implicitními náklady
 • Bývá zpravidla nižší než účetní zisk
 • Firmy mohou na trhu přežívat i tehdy, je-li jejich ekonomický zisk roven nule nebo záporný
 • Firma ekonomického zisku dosahuje tehdy, přesáhnou-li její celkové příjmy její celkové explicitní i implicitní náklady
  • Implicitní náklady = zahrnují náklady alternativ a utopené náklady
 • Protože cílem firmy je maximalizovat ekonomický (nikoli účetní) zisk, musí brát v úvahu nejen explicitní, ale i implicitní náklady
 • Ekonomické náklady a ekonomický zisk jsou důležité při racionálním rozhodování firmy o setrvání nebo odchodu z trhu
 • Trhy s kladným ekonomickým ziskem přitahují dodatečné výrobní zdroje, naopak trhy, na kterých firmy prodělávají, zaznamenávají odliv výrobních zdrojů
 • Pokles ceny - klesá ekonomický zisk - odchod firem z oboru
 • Inovace sníží náklady - roste ekonomický zisk

Prameny

 • Otázky 2012/13
 • Teorie národního hospodářství (Jan Urban) - str. 154-156
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code