Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


ZADÁNÍ ZÁPOČTŮ ZS 2015/16

Jurošková 30.11. 2015

 • Lafferova křivka
 • Platební bilance - účty
 • Tržní selhání - jednotlivé druhy
 • Funkce státního rozpočtu
 • Druhy výpočtu HDP
 • Funkce peněz
 • Poptávka po penězích
 • Měření inflace
 • Hospodářský cyklus, interní a externí vlivy
 • Přímé a nepřímé daně

12.12.2016

 • stupně ekonomické integrace
 • účty platební bilance
 • jak řešit externality
 • Maastrichtská kritéria
 • druhy státního deficitu

Bažantová 30.11.2015

 • Vysvětli rozdíl mezi bankovou a státovkou.
 • Vyjmenuj některé nejdůležiější části ve výdajové části státního rozpočtu.
 • Popiš co je to inflace a jeden způsob jejího měření.
 • Načrtněte a vysvětlete co je to klouzavé zdanění a pro jaký typ daně by byl vhodný.
 • Nakreslete a popište jak vypadá střednědobý cyklus a co se v něm děje.

Seknička 1.12.2015

 • Inflace (pojem a důsledky)
 • Graf hospod. cyklu (+popsat)
 • Cíle monetární politiky
 • definice finančního trhu
 • funkce peněz

Seknička 3.12.2015

 • Komoditní peníze
 • funkce centrální banky
 • typy měření inflace
 • druhy finančního trhu (věcné dělení)
 • druhy bankovních soustav

Pokorný 1.12.2015

 • Inflace a její měření
 • Peněžní agregáty
 • Daně přímé a nepřímé
 • Platební bilance
 • Měnový kurz
 • ČNB

Borkovec 3.12.2015

 • funkce daní
 • parita kupní síly
 • externality (popis+příklady)
 • MMF (funkce, počet členů)
 • platební bilance (popis účtů)

celokatederní 20. 5. 2016

 • státovka a bankovka
 • co to je inflace a 2 způsoby měření
 • 2 nepřímé daně a proč jsou nepřímé
 • výdaje státní rozpočtu dle jejich účelu
 • 2 nestandardní měnově politické nástroje ČNB + popis
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code