Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání zápočtů TNH LS 2011

TNH Hraba

 1. klasická politická ekonomie - hlavní charakteristika + 3 představitelé
 2. posun křivky poptávky
 3. průměrný náklady
 4. pět znaků dokonalé konkurence
 5. 4 výhody a nevýhody podnikání jednotlivce

TNH Hraba B2

 1. monetaristé - názor na řízení ekonomiky + 2 představitelé
 2. vztah mezních a celkových veličin, vyjmenovat mezní proměnné
 3. náklady alternativ - vysvětlit + 2 příklady
 4. dlouhodobé financování kapitálu - 4 příklady
 5. antimonopolní úřad - název v ČR a jeho kompetence

TNH Hraba 11.5.

 1. Marxistická ekonomie + 2 představitelé
 2. Externí a interní financování + aspoň 2 příklady u každého
 3. Leniency program
 4. Životní cyklus výrobku
 5. Necenová konkurence + 5 příkladů

Zadání zápočtu u Bažantové - 2.5.2011, 16:00, varianta A

 1. co je to prirozeny monopol, jak vznika + 1 konkretni priklad
 2. co je to pozitivni externalita + 1 konkretni priklad
 3. do jednoho grafu zakreslit jak vypada poptavka po A) zbozi x, ktere se deli v podile na trhu se substitutem y, B) poptavka po zbozi x, kdyz substitut y z trhu zmizel
 4. do jednoho grafu zaznamenat elasticitu poptavky po A) luxusnich spercich, B) pecivu
 5. merkantilisti - kdy vznikli, jednoho zastupce + zemi kde pusobil, hlavni znaky

varianta B

 1. jake jsou znaky dokonale konkurence a strucne vysvetli
 2. negativní externalita + příklad
 3. do jednoho grafu zakreslit poptavku po A) zboží x samostatně a B) když na trh vstoupí substitut, který převezme 1/4 trhu (tak nějak)
 4. do jednoho grafu zaznamenat elasticitu poptávky po A) nealkoholických nápojích v zimě a B) drahých módních doplňcích
 5. fyziokraté - kdy, kdo, o co jde

test s Juroškovou: (4 testové otázky + 6 otevřených)

 1. Něco o HDP
 2. Rozvaha
 3. Co je to ROE
 4. Dokonalá konkurence
 5. Definuj fixní náklady a mezní + příklad
 6. Co je pružná a nepružná poptávka?
 7. 3 druh výpočtu HDP + něco o každym
 8. Veřejné statky - co je to
 9. Rozdíl mezi akcií a dluhopisem
 10. Výpočet ukazatele P/E

Jurošková, 9.5.

 • testové (4 možnosti a)b)c)d) - co je správně)
 1. optimální výroba
 2. rozhodnutí spořit
 3. vlastní kapitál
 4. ROE
 • otevřené
 1. investice čisté X obnovovací
 2. horiz, verti, konglomerační fúze
 3. implicitní/explicitní náklady
 4. 2 znaky veřejných statků
 5. výpočet E/P(EPS)
 6. odlišit pružnost a nepružnost

Test s Bažantovou, 9.5., varianta D

 1. Vyjmenovat, co se řadí mezi selhání trhu a stručně popsat
 2. Pozitivní a normativní ekonomie - popsat a u každého jeden konkrétní příklad
 3. Statek Z zdraží cca o 25%. Jak se změní poptávka po statku Y, kt. je s ním komplementární? Zaznamenat do jednoho grafu: A - poptávku po Y před zdražením Z, B - po zdražení
 4. Zaznament do jednoho grafu elasticitu poptávky po: A - MHD, B - taxislužbách
 5. Monetarismus - kdy (století i desetiletí), kdo a stručně vysvětlit

Test s Bažantovou, 9.5., varianta C

 1. vyjmenuj s stručně popiš funkce trhu
 2. vysvětli, co je administrativní monopol, jak vzniká a 1 příklad
 3. Statek Z zlevní o 35%, jak se změní poptávka po statku Y, který je komplementem statku Z? Zaznamenejte do jednoho grafu: A - poptávka po Y před zlevněním Z, B - poptávka po Y po zlevnění Z. Popište osy
 4. Do jednoho grafu zaznamenejte elasticitu poptávky po A - denním tisku, B - osobních automobilech
 5. marginalisté a marginalistiká analýza - století a desetiletí, stručný popis, jeden zástupce a místo jeho působení

Test s Bažantovou, 16.5., varianta K

 1. Pozitivní a normativní ekonomie - popsat a u každého jeden konkrétní příklad
 2. vysvětli, co je monopol ekonomické síly a uveď 1 příklad
 3. do jednoho grafu zakreslit, jak vypada poptavka krivka po letnim obleceni v lete a po letnim obleceni v zime
 4. do jednoho grafu zakreslit elasticitu poptavky po letnim obleceni v lete a po letnim obleceni v zime
 5. Rakouská subjektivně-psychologická škola - vznik (století a desetiletí), stručný popis a jednoho zástupce

Test se Sekničkou, 10.5., varianta A

 1. Kdo je tvůrcem pojmu „neviditelná ruka trhu“
 2. Co nepatří do selhání trhu (externatily/veřejné statky/ochrana spotřebitele/monopol)
 3. Co je cenová elasticita poptávky?
 4. Napiš typy alternativní teorie firmy a stručně popiš.
 5. Co je mikroekonomie a kdy vznikla?
 6. Napiš postoj klasické politické ekonomie k úloze státu v ekonomii.

TNH Borkovec:

 1. index spotřebitelských cen
 2. vězňovo dilema (+ kde se aplikuje)
 3. vlastní kapitál (i k čemu slouží)
 4. kdo je na straně nabídky na primárním a sekundárním trhu s akciemi
 5. tržní síla soutěžitelů.

TNH Borkovec - lichý týden od 12:

 1. vymyslete hodnotu indexu spotřebitelských cen a vysvětlete co ta hodnota znamená
 2. pasiva - český překlad + složky
 3. vězňovo dilema a jeho souvislost s kartelem
 4. transakční náklady- definice a z čeho se skládají
 5. tržní podíl - definice + vymyslet příklad jeho výpočtu

TNH Borkovec - verze E (kompletní zadání)

 1. Vymyslete příklad hodnoty (konkrétní číslo s uvedením rozměru), které může dosahovat deflátor DPH. Uveďte a vysvětlete, co lze z dané hodnoty vyvodit. K čemu se deflátor HDP používá?
 2. Jakými (čtyřmi) způsoby lze stanovit hodnotu akciové společnosti? Vysvětlete, jak se k danému ohodnocení dospěje a k čemu ho lze využít?
 3. Vysvětlete, proč selhává soukromoprávní řešení externalit - použijte odborný pojem, tento pojem definujte a stručně aplikujte na vysvětlení selhání soukromoprávní řešení externalit.
 4. Aplikujte vězňovo dilema na chování firem v kartelu. Popište jednotlivé způsoby uvažování firem, jejich chování a možný výsledek.
 5. V čem spočívá přirozenost „přirozeného monopolu“, v čem je tento monopol přirozený? Stručně vysvětlete a demonstrujte na vhodně zvoleném příkladě.

TNH Hraba A3:

 1. rozdíl mezi HDP a HNP
 2. přirozený monopol + 2 příklady
 3. čím se zabývá PLACE v marketingu - 4 příklady
 4. utopené náklady + 2 příklady
 5. mezní veličiny

TNH Hraba 11.5. od 8:00

 1. merkantilismus: a) jeho variace v Evropě a krátce popsat; b) hlavní principy tohoto směru
 2. ekonomické náklady: definice, na co se člení a k tomu příklady
 3. přirozený monopol: vysvětlit
 4. elasticita: definice, základní její formy (?) a možné členění
 5. v marketingovém mixu 'product': vyjmenovat alespoň pět otázek, které se právě v této oblasti (fázi?) řeší a rozvést
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code