Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:start [2011/12/23 10:48]
Barbora Kučerová
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:start [2012/01/02 23:55] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Etika v podnikání ====== ====== Etika v podnikání ======
  
-<wrap hi>[[pvp:​etika_v_podnikani:​start|Seznam otázek 2011/2012]] </​wrap>​+<wrap hi>[[tnh:pfuk::​etika_v_podnikani:​start|Seznam otázek 2011/2012]] </​wrap>​
  
 <note important>​ Kdo má pocit, že otázku už maximálně zpracoval, dá do kolonky Zk. 8-) ať víme co už je ok </​note>​ <note important>​ Kdo má pocit, že otázku už maximálně zpracoval, dá do kolonky Zk. 8-) ať víme co už je ok </​note>​
Řádek 7: Řádek 7:
 ===== 1.část ===== ===== 1.část =====
  
-|**Otázka**                                                                      || **Autor otázky**  || **Zk.**| +Otázka ​Autor otázky ​Zk. ^ 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​ 1.|1. Základní pojmy v etice - morálka, etika, mravnost, kultura ]] || Veronika Coubalová ​||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​1|1. Základní pojmy v etice - morálka, etika, mravnost, kultura ]] | Veronika Coubalová |8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​ 2.|2. Definice obecné etiky, etika deskriptivní,​ etika normativní,​ metaetika, aplikovaná etika ]] || Klára Páslerová ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​2|2. Definice obecné etiky, etika deskriptivní,​ etika normativní,​ metaetika, aplikovaná etika ]] | Klára Páslerová | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​ 3.|3. Vztah etiky a morálky (co „je” a co „má být”) ]] || Klára Páslerová  ​|| 8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​3|3. Vztah etiky a morálky (co „je” a co „má být”) ]] | Klára Páslerová ​ | 8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​4.|4.  Vztah morálky (etiky) a práva, tj. co je minimum morálky v právu ]]|| Klára Páslerová ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​4|4. ​ Vztah morálky (etiky) a práva, tj. co je minimum morálky v právu ]]| Klára Páslerová | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​5.|5. Problém relativizace v etice, kulturní (společenské)relativizace,​ regulativní idea a její reflexe v právu ]]|| Klára Páslerová ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​5|5. Problém relativizace v etice, kulturní (společenské)relativizace,​ regulativní idea a její reflexe v právu ]]| Klára Páslerová | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​6.|6. Vznik antické filozofie (etické myšlení v tzv. předsokratickém období) ]]||Barbora Kučerová ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​6|6. Vznik antické filozofie (etické myšlení v tzv. předsokratickém období) ]]|Barbora Kučerová | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​7.|7. Klasické období antické filozofie (vznik praktické a morální filozofie) - sofisté, Sokrates, Platón, Aristoteles ]]||Barbora Kučerová ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​7|7. Klasické období antické filozofie (vznik praktické a morální filozofie) - sofisté, Sokrates, Platón, Aristoteles ]]|Barbora Kučerová | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​8.|8. Systém etických hodnot u Aristotela (blaženost - zdařilý život - životní štěstí jako ústřední hodnota) ]]|| Barbora Kučerová|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​8|8. Systém etických hodnot u Aristotela (blaženost - zdařilý život - životní štěstí jako ústřední hodnota) ]]| Barbora Kučerová| 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​9.|9. Vývoj etického myšlení (filozofie) v helénském,​ římském a latinském období ]]||Barbora Kučerová ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​9|9. Vývoj etického myšlení (filozofie) v helénském,​ římském a latinském období ]]|Barbora Kučerová | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​10.|10. Nejstarší křesťanské myšlení (Svatý Pavel, Svatý Augustin)]]|| Jakub Sobocik ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​10|10. Nejstarší křesťanské myšlení (Svatý Pavel, Svatý Augustin)]]| Jakub Sobocik | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​11.|11. Etické myšlení ve středověku ]]|| Jakub Sobocik ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​11|11. Etické myšlení ve středověku ]]| Jakub Sobocik | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​12.|12. Klíčové křesťanské hodnoty, křesťanská etika ]]|| Jakub Sobocik ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​12|12. Klíčové křesťanské hodnoty, křesťanská etika ]]| Jakub Sobocik | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​13.|13. Koncept spravedlivé ceny u Tomáše Akvinského a v následném křesťanském období ]]|| Jakub Sobocik ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​13|13. Koncept spravedlivé ceny u Tomáše Akvinského a v následném křesťanském období ]]| Jakub Sobocik | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​14.|14. Peníze, úrok a lichva a v díle Aristotela a Tomáše Akvinského ]]|| Jakub Sobocik ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​14|14. Peníze, úrok a lichva a v díle Aristotela a Tomáše Akvinského ]]| Jakub Sobocik | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​15.|15. Etika zlatého pravidla ]]||Jan Diessl ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​15|15. Etika zlatého pravidla ]]|Jan Diessl | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​16.|16. Etika ctností (resp. hodnot, etická skvělost) ]]||Katka Hamáčková ​||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​16|16. Etika ctností (resp. hodnot, etická skvělost) ]]|Katka Hamáčková |8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​17.|17. Etika povinnosti, deontologická etika (I. Kant) ]]||Jan Diessl ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​17|17. Etika povinnosti, deontologická etika (I. Kant) ]]|Jan Diessl | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​18.|18. Etika utilitarismu (J. Bentham, J. St. Mill, J. Mill, soudobý utilitarismus) ]]||Jan Diessl ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​18|18. Etika utilitarismu (J. Bentham, J. St. Mill, J. Mill, soudobý utilitarismus) ]]|Jan Diessl | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​19.|19. Etika odpovědnosti (M. Weber) ]]||Jan Diessl ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​19|19. Etika odpovědnosti (M. Weber) ]]|Jan Diessl | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​20.|20. Etika britského empirismu a skepticismu(T. Hobbes, J. Locke, D. Hume) ]]|| Jan Hurych ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​20|20. Etika britského empirismu a skepticismu(T. Hobbes, J. Locke, D. Hume) ]]| Jan Hurych | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​21.|21. Etika A. Smitha (zejména koncept mravních citů) ]]||Lubomír Hánečka||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​21|21. Etika A. Smitha (zejména koncept mravních citů) ]]|Lubomír Hánečka|8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​22.|22. Etika a ekonomika - zejména význam konceptu „homo economicus” v ekonomické racionalitě ]]|| Klára Páslerová ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​22|22. Etika a ekonomika - zejména význam konceptu „homo economicus” v ekonomické racionalitě ]]| Klára Páslerová | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​23.|23. Základní otázky etiky - co je dobré a špatné (zlé), co je spravedlivé ]] || Klára Páslerová ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​23|23. Základní otázky etiky - co je dobré a špatné (zlé), co je spravedlivé ]] | Klára Páslerová | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​24.|24. Etické (mravní) principy, mravní ideál, vznik nových mravních norem a pravidel ]] ||Katka Hamáčková ​||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​24|24. Etické (mravní) principy, mravní ideál, vznik nových mravních norem a pravidel ]] |Katka Hamáčková |8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​25.|25. Etika a svědomí ]]||Lubomír Hánečka||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​25|25. Etika a svědomí ]]|Lubomír Hánečka|8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​26.|26. Globalizace a světový étos ]]||Lubomír Hánečka||8-)|+|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​26|26. Globalizace a světový étos ]]|Lubomír Hánečka|8-)|
  
 ===== 2. část ===== ===== 2. část =====
  
-|**Otázka** ||**Autor otázky**|| **Zk.**| +Otázka ​Autor otázky ​Zk. ^ 
-|[[:[[pvp:​etika_v_podnikani:​27| 27. Vznik hospodářské etiky, resp. etiky v podnikání,​ jako samostatné vědní disciplíny ]]|Leona Sladkovská|||8-)|  +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​27|27. Vznik hospodářské etiky, resp. etiky v podnikání,​ jako samostatné vědní disciplíny ]]|Leona Sladkovská|8-)|  
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​28.|28. Klíčové etické hodnoty trhu, rep. tržní ekonomiky ]]|| Leona Sladkovská||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​28|28. Klíčové etické hodnoty trhu, rep. tržní ekonomiky ]]| Leona Sladkovská|8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​29.|29. Proč by se podnik měl chovat eticky? ]]|| Leona Sladkovská||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​29|29. Proč by se podnik měl chovat eticky? ]]| Leona Sladkovská|8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​30.|30. Vysvětlete potřebu integrace ekonomiky a etiky ]]|| Veronika Coubalová|| 8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​30|30. Vysvětlete potřebu integrace ekonomiky a etiky ]]| Veronika Coubalová| 8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​31.|31. Jaké nástroje využívá etika v podnikání?​ ]]|| Leona Sladkovská||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​31|31. Jaké nástroje využívá etika v podnikání?​ ]]| Leona Sladkovská|8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​32.|32. Charakterizuj kulturu v podniku ]]|| Veronika Coubalová||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​32|32. Charakterizuj kulturu v podniku ]]| Veronika Coubalová|8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​33.|33. Stručně vysvětlete roli „hodnot” v kultuře podniku a v etice, specifikujte rozdíly]]|| Veronika Coubalová||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​33|33. Stručně vysvětlete roli „hodnot” v kultuře podniku a v etice, specifikujte rozdíly]]| Veronika Coubalová|8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​34.|34. Zisk versus etika - funkce zisku, zisk jako motiv, zisk jako morální povinnost, proces maximalizace zisku, konflikt mezi ziskem a etikou - možnosti jeho řešení ]]|| Veronika Coubalová|| 8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​34|34. Zisk versus etika - funkce zisku, zisk jako motiv, zisk jako morální povinnost, proces maximalizace zisku, konflikt mezi ziskem a etikou - možnosti jeho řešení ]]| Veronika Coubalová| 8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​35.|35. Výzvy globalizace směrem k podnikové etice ]]|| Veronika Coubalová|| 8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​35|35. Výzvy globalizace směrem k podnikové etice ]]| Veronika Coubalová| 8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​36.|36. Vysvětlete důvěru jako klíčovou hodnotu trhu a podnikání ]]|| Veronika Coubalová||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​36|36. Vysvětlete důvěru jako klíčovou hodnotu trhu a podnikání ]]| Veronika Coubalová|8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​37.|37. Popište jednotlivé druhy etických kodexů ]]|| Leona Sladkovská ​||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​37|37. Popište jednotlivé druhy etických kodexů ]]| Leona Sladkovská |8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​38.|38. vysvětlete proces operacionalizace etického kodexu ]]|| Leona Sladkovská ​||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​38|38. vysvětlete proces operacionalizace etického kodexu ]]| Leona Sladkovská |8-)| 
-|[[[[pvp:​etika_v_podnikani:​39.|39. Úloha vzdělávání a výcviku zaměstnanců v oblasti podnikatelské etiky ]] || Leona Sladkovská||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​39|39. Úloha vzdělávání a výcviku zaměstnanců v oblasti podnikatelské etiky ]] | Leona Sladkovská|8-)| 
-|[[[[pvp:​etika_v_podnikani:​40.|40. Objasněte úlohu etického a sociálního auditu v etice v podnikání ]] || Klára Páslerová ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​40|40. Objasněte úlohu etického a sociálního auditu v etice v podnikání ]] | Klára Páslerová | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​41.|41. Vysvětlete roli etického výboru, ombudsmana pro etiku, horkých či protikorupčních linek pro podnik nebo instituci ]]|| Leona Sladkovská||8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​41|41. Vysvětlete roli etického výboru, ombudsmana pro etiku, horkých či protikorupčních linek pro podnik nebo instituci ]]| Leona Sladkovská|8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​42.|42. Charakterizujte význam rozlišení etikých problémů a etických dilemat v rozhodovacím procesu, resp. v manažerské etice ]]|| Kateřina Hamáčková||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​42|42. Charakterizujte význam rozlišení etikých problémů a etických dilemat v rozhodovacím procesu, resp. v manažerské etice ]]| Kateřina Hamáčková|8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​43.|43. Společenská odpovědnost podniku - jako metoda etického řízení ]]||Renata Romanová ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​43|43. Společenská odpovědnost podniku - jako metoda etického řízení ]]|Renata Romanová | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​44.|44. Popište členění odpovědnosti a vysvětlete význam etické odpovědnosti ]]|| Leona Sladkovká|| 8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​44|44. Popište členění odpovědnosti a vysvětlete význam etické odpovědnosti ]]| Leona Sladkovká| 8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​45.|45. Vysvětlete odpovědnost podniku vůči vlastníkům,​ zaměstnancům,​ managemetu, zákazníkům státu a společnosti apod. ]]||Leona Sladkovská||8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​45|45. Vysvětlete odpovědnost podniku vůči vlastníkům,​ zaměstnancům,​ managemetu, zákazníkům státu a společnosti apod. ]]|Leona Sladkovská|8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​46.|46. Význam etiky a kultury pro efektivní správu a řízení korporací ]]|| Klára Páslerová ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​46|46. Význam etiky a kultury pro efektivní správu a řízení korporací ]]| Klára Páslerová | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​47.|47. Model etického rozhodování ]]||Katka Hamáčková ​||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​47|47. Model etického rozhodování ]]|Katka Hamáčková |8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​48.|48. Manažerská etika jako profesní etika]]||Jan Hurych ​||8-)| +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​48|48. Manažerská etika jako profesní etika]]|Jan Hurych |8-)| 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​49.|49. Profesní etika v auditorské činnosti a v účetnictví ]]||Dominika Šeflová ​|+|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​49|49. Profesní etika v auditorské činnosti a v účetnictví ]]|Dominika Šeflová | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​50.|50. Profesní etika právnických profesí, profesní kodexy ]]||Magdalena Cilínková ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​50|50. Profesní etika právnických profesí, profesní kodexy ]]|Magdalena Cilínková | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​51.|51. Etické aspekty řízení lidských zdrojů (komunikace v zaměstnaneckých vztazích jako možný zdroj konfliktů) ]]|| Klára Páslerová ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​51|51. Etické aspekty řízení lidských zdrojů (komunikace v zaměstnaneckých vztazích jako možný zdroj konfliktů) ]]| Klára Páslerová | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​52.|52. Mobbing a sexuální obtěžování na pracovišti jako etický problém ]]|| Magdalena Cilínková ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​52|52. Mobbing a sexuální obtěžování na pracovišti jako etický problém ]]| Magdalena Cilínková | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​53.|53. Vymezte pojem diskriminace,​ negativní a pozitivní diskriminace,​ diskriminace v pracovních vztazích ]]||Jan Diessl ​|| 8-) | +|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​53|53. Vymezte pojem diskriminace,​ negativní a pozitivní diskriminace,​ diskriminace v pracovních vztazích ]]|Jan Diessl | 8-) | 
-|[[:pvp:​etika_v_podnikani:​54.|54. Vysvětlete význam řešení globálních problémů jako etických výzev pro rozvoj světové ekonomiky]]||Katka Hamáčková ​||8-)|+|[[tnh:pfuk:​etika_v_podnikani:​54|54. Vysvětlete význam řešení globálních problémů jako etických výzev pro rozvoj světové ekonomiky]]|Katka Hamáčková |8-)|
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code