Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:9 [2011/12/23 10:45]
Barbora Kučerová [Eklektismus]
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:9 [2011/12/23 10:48] (aktuální)
Barbora Kučerová [Novoplatonismus – Plotinos (3.stol)]
Řádek 27: Řádek 27:
 ===== Novoplatonismus – Plotinos (3.stol) ===== ===== Novoplatonismus – Plotinos (3.stol) =====
  
 +  *nejedná se jen o obnovení Platonovy filozofie, ale o systém, který vedle platónské filosofie s velkou spekulativní silou shrnuje také ostatní hlavní směry antické filosofie (s výjimkou epikureismu),​ jakož i náboženské a mystické myšlenky, a to i orientální
 +  * lze jej charakterizovat jako idealistický monismus
 +  * Boha nazývá Plótinos Jedno, Dobro, První, Nejvyšší
 +       * Bůh sám aktivně nestvořil svět, vše vzniklo z nejvyšší bytosti jakýmsi vyzařováním,​ přetékáním,​ emanací, vyzařování bylo postupné, proto i dnes existují věci stupňovitě uspořádány co do dokonalosti.
   * upřednostňuje myšlení před křesťanskou morálkou   * upřednostňuje myšlení před křesťanskou morálkou
   * krása Jedinečného a Jednoho – schopno soustředit okolí kolem sebe – vyzařuje velké zářivé chvění, jež ovlivňuje okolí   * krása Jedinečného a Jednoho – schopno soustředit okolí kolem sebe – vyzařuje velké zářivé chvění, jež ovlivňuje okolí
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code