Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:etika_v_podnikani:7 [2011/12/05 14:05] (aktuální)
Barbora Kučerová vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 7. Klasické období antické filozofie (vznik praktické a morální filozofie) - sofisté, Sokrates, Platón, Aristoteles ======
 + 
 +===== Sokratés (5.stol. přnl) =====
 +
 +  * zabývá se otázkou našeho poznání a bytí, lidskosti a humanity
 +  * 2 otázky – jak má člověk žít? Jak má člověk správně žít?
 +  * platný člověk – který ví, co dělá, poznání je limitováno fyzickou i psychickou existencí
 +  * důraz na metodu dialogu, deskriptivní
 +  * zdůrazňoval roli rozumu a morálního přesvědčení
 +  * definuje zákl. morální principy
 +===== Platón (5.-4.stol. přnl) =====
 +
 +  * představitel idealismu – uspořádání idejí
 +  * nejvyšší ideou je idea dobra
 +  * zabývá se ctnostmi jako vlastnostmi – nejvyšší je spravedlnost
 +  * otázky dobra a zla, bytí a nicoty
 +  * člověk je aktivní – může být pozitivní, ale i ničit ​
 +  * obor myšlení vidí skrz ctnosti – mravní cítění světa
 +  * zvláštní význam má poznání – skutečné a imaginární
 +===== Aristoteles (4.stol. přnl) =====
 +
 +  * zájem o exaktní vědy, matematiku, fyziku, biologii -> studuje v Athénách -> stává se Platónovým žákem
 +  * později se stává vychovatelem Alexandra Makedonského a poté zakládá svoji školu lyceon – pedipatickou
 +  * zdůraznil Platónův odkaz
 +  * realistická filozofie, zdůrazňuje aktivitu a chování
 +  * morálka – norma, pravidlo ​
 +       * 2 dimenze – oblast hledání principů (obecně) a skutečného žití
 +  * vychází z bytí – součást přírody, nutnost sebereflexe
 +  * svoboda člověka, odvaha (střed mezi riskováním a zbabělostí)
 +  * zlaté pravidlo poznání – zlatá střední cesta
 +  * systém ctností – 2 skupiny – mravní x rozumové
 +       * cílem života – blaženost
 +            * proces hledání dobra
 +            * harmonie ducha a těla předpokladem blaženosti
 +  * ekonomie – základy hospodaření ​
 +       * produktivní činnosti – zemědělství,​ řemesla
 +       * neproduktivní – obchod (se zbožím, nebo s penězi (špatné))
 +  * díla: Poetika, Politika, Etika
 +===== Sofisté =====
 +
 +  * soustředí se na člověka
 +  * společenská praxe – angažovanost daná výchovou
 +  * Protagoras z Abdér – gró všech věcí je člověk jsoucí
 +       * vše je proměnlivé (věci jsou i nejsou)
 +       * nutnost poznání člověka za účelem výchovy
 +  * Gorgiás z Leontin – jeden ze zakladatelů rétoriky
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code