Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:etika_v_podnikani:6 [2011/12/05 14:00] (aktuální)
Barbora Kučerová vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 6. Vznik antické filozofie (etické myšlení v tzv. předsokratickém období) ======
 + 
 +  * počátky – přechod od mýtu k logu, od mýtu k filozofii (9. až 7.stol přnl)
 +  * 3 centra filosofického myšlení – Malá Asie (Mílétos, Efesos), Jižní Itálie a Sicílie, Athény
 +  * předsokratovská filosofie
 +
 +===== Mílétská škola =====
 + 
 +  * Tháles z Milétu (6.stol. přnl)
 +*snaha propojit poznatky z fyzik. a mat. věd s realitou
 +  * Anaximandros (6.stol. přnl)
 +       * zabývá se vznikem světa ​
 +       * zdůrazňuje pralátku (appeiron) jako původ světa – modifikuje ji chlad nebo teplo  ​
 +  * Herakleitos z Efesu
 +       * pralátka není vzduch (mílétská škola), ale oheň 
 +       * nový pohled na svět – dynamika
 +       * dílo O přírodě
 +===== Pythagorejská škola =====
 + 
 +  * Pythagoras (6.stol. přnl)
 +      * náhled na svět skrz čísla
 +===== Elejská škola =====
 + 
 +  * Xenofanes
 +       * přechod mezi pyth. a elej. školou
 +       * básník, volnomyšlenkář,​ bojuje proti víře
 +       * zdůrazňuje stálost bytí a dynamiku
 +  * Parmerides
 +       * zdůrazňuje stálost bytí, dynamiku vidí ve vzniku a zániku bytí
 +       * myslím, tedy jsem
 +===== Pluralisté =====
 +
 +  * Anaxágoras (5stol. přnl)
 +       * pravděpodobně učitel Sokrata, Athény
 +       * zdůrazňuje pralátku – sperma, semena žití
 +       * dělením vznikají nové a nové věci
 +       * svět je uspořádán náhodným řádem – rozum, všeobecný princip (mus – duch, smysl)
 +  * Empedokles z Aragantu
 +       * pralátky – 4 živly, které tvoří polarity -> plurální uspořádání světa
 +       * základem 2 síly, které tvoří extrémy – láska a nenávist
 +===== Atomisté =====
 +
 +  * Demokritos z Abdér
 +       * koncept materialistického uspořádání světa
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code