Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


6. Vznik antické filozofie (etické myšlení v tzv. předsokratickém období)

 • počátky – přechod od mýtu k logu, od mýtu k filozofii (9. až 7.stol přnl)
 • 3 centra filosofického myšlení – Malá Asie (Mílétos, Efesos), Jižní Itálie a Sicílie, Athény
 • předsokratovská filosofie

Mílétská škola

 • Tháles z Milétu (6.stol. přnl)

*snaha propojit poznatky z fyzik. a mat. věd s realitou

 • Anaximandros (6.stol. přnl)
  • zabývá se vznikem světa
  • zdůrazňuje pralátku (appeiron) jako původ světa – modifikuje ji chlad nebo teplo
 • Herakleitos z Efesu
  • pralátka není vzduch (mílétská škola), ale oheň
  • nový pohled na svět – dynamika
  • dílo O přírodě

Pythagorejská škola

 • Pythagoras (6.stol. přnl)
  • náhled na svět skrz čísla

Elejská škola

 • Xenofanes
  • přechod mezi pyth. a elej. školou
  • básník, volnomyšlenkář, bojuje proti víře
  • zdůrazňuje stálost bytí a dynamiku
 • Parmerides
  • zdůrazňuje stálost bytí, dynamiku vidí ve vzniku a zániku bytí
  • myslím, tedy jsem

Pluralisté

 • Anaxágoras (5stol. přnl)
  • pravděpodobně učitel Sokrata, Athény
  • zdůrazňuje pralátku – sperma, semena žití
  • dělením vznikají nové a nové věci
  • svět je uspořádán náhodným řádem – rozum, všeobecný princip (mus – duch, smysl)
 • Empedokles z Aragantu
  • pralátky – 4 živly, které tvoří polarity → plurální uspořádání světa
  • základem 2 síly, které tvoří extrémy – láska a nenávist

Atomisté

 • Demokritos z Abdér
  • koncept materialistického uspořádání světa
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code