Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:5 [2011/12/05 20:53]
Klára Páslerová
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:5 [2011/12/08 17:50] (aktuální)
Klára Páslerová
Řádek 16: Řádek 16:
   * Právní regulace je doplněna samoregulací tj. mimoprávní,​ neformální regulací.   * Právní regulace je doplněna samoregulací tj. mimoprávní,​ neformální regulací.
   * Samoregulace může být realizována prostřednictvím etických kodexů, specifikujících poslání, principy a hodnoty jimiž se daná instituce (podnik) řídí   * Samoregulace může být realizována prostřednictvím etických kodexů, specifikujících poslání, principy a hodnoty jimiž se daná instituce (podnik) řídí
 +  ​
 ===== Vztah mezi subjektem regulace a regulujícím ===== ===== Vztah mezi subjektem regulace a regulujícím =====
   * Klíčová otázka: Jak řešit konflikt zájmů (hodnot) mezi objektem regulace a regulujícím ​ subjektem? ​   * Klíčová otázka: Jak řešit konflikt zájmů (hodnot) mezi objektem regulace a regulujícím ​ subjektem? ​
Řádek 22: Řádek 22:
   - konfrontační,​ která je často charakterizována jako regulace a vedení sporu,   - konfrontační,​ která je často charakterizována jako regulace a vedení sporu,
   - kooperační,​ která je specifikována vyjednáváním a pobídkou (dialog mezi regulujícím a regulovaným a pobídky respektovat to co bylo dohodnuto), tato možnost poskytuje větší svobodu, ve funkčních a efektivních regulačních systémech je i účinnější   - kooperační,​ která je specifikována vyjednáváním a pobídkou (dialog mezi regulujícím a regulovaným a pobídky respektovat to co bylo dohodnuto), tato možnost poskytuje větší svobodu, ve funkčních a efektivních regulačních systémech je i účinnější
 +  - samoregulace vytváří platformu, kde je možné hledat postupy a pravidla jak transponovat konfliktní situace v kooperaci
 +  - z etického hlediska je samoregulace významnější než právní regulace, protože znamená převzetí větší odpovědnosti a větší angažovanost
  
 ===== Etika a regulace ===== ===== Etika a regulace =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code