Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


48. Manažerská etika jako profesní etika

 • Étos = ideální celek principů, jimiž se lidé ve společnosti mají řídit ve svém svobodném a odpovědném jednání. Od slova étos se odvozuje pojem etika, etický, a na druhé straně etologie, empirická nauka o chování.
 • Vychází z etického étosu práce, někde je ovšem zesílen → formování vzorců dané profese
 • Manažer
  • Vychází ve své koncepci z dvou základních platforem
   • Proces řízení a vedení
   • Kolektivní proces
    • Je tu od toho, aby odváděl týmovou práci a koučoval tým – je odpovědný za vedení organizační jednotky.
    • Používá k tomu koncept managementu jako týmového procesu
    • Proto je důležité, aby znal cíl (4 úrovně):
     1. Cíle podnikání
     2. Cíle podniku
     3. Obchodní cíle
     4. Operativní cíle
 • Důležitá hierarchie
  1. Základní management – platforma běžných zaměstnanců, prolínání s běžným kolektivem zaměstnanců
  2. Střední
  3. Vrcholný
 • Každý stupeň musí mít v rámci svého řízení svůj soubor cílů na jednotlivých úrovních
  • Z pohledu cílů je jejich projektování konečné
   • Představa co se budeme dělat za týden i za několik let
   • Odpovědnost právní i ekonomická
  • Koučování na konkrétních úrovních
   • Spojovat cíle s konkrétní činností
   • Pak je zpětná vazba
    • Ovlivňuje a iniciuje následné chování
  • Manažerské úkoly
  • 3 oblasti, kde by měl být étos funkční
   1. Interpersonální oblast
    • Musí být zároveň Leaderem – je to odvozováno od pozice kde stojí, má na to aby se stal členem středního managementu, nebo jestli na to nemá
    • Př. Tomáš Baťa – měl velký cit na lidi, hned odhadl jak vysokou pozici, kdo může zastávat
   2. Informační rovina
    • Aby mohl řídit, musí oblast monitorovat
    • Musí na druhé straně informace zpracovat a zpětně je poskytovat do týmu a vedení
   3. Rozhodovací oblast
    • Vázáno často na mocenskou a přirozenou autoritu
    • Měl by být v pozici tvůrce a inovátora
    • Je odpovědný za alokaci zdrojů, je také vyjednávačem – řeší konflikty v týmu
  • Kultura manažera a etika manažera
   • Má to opět dvě polohy:
    • Pozice individuální etiky a kultury – vyrovná se s pozicí manažera ve vztahu k svědomí (jestli jí dělá správně – eticky)
   • Institucionální úroveň
    • Vnímání skupinové
    • Profesní pravidla
    • Instituce – stereotypní způsoby chování

Česká manažerská asociace

 • Kodex manažera
  • Zmíněny základní pozice:
   • Hodnotová orientace
    • Klíčová, výchozí
    • Hlášení se k systému parlamentní demokracie, demokratickým zásadám…
   • Důležitá pozice spolupracovníků (nikoli pouzí vykonavatelé manažerských rozkazů)
   • Vlastníci – výkon vlastnických práv
    • Musí mít polohu v etice
    • Zájem manažera a vlastníka není stejný
   • Vztah k zákazníkům
   • Vztah k ostatním zájmovým skupinám
   • Profesionální platforma
    • Odborný manažer není jen příslušníkem odborné profese, ale je příslušníkem i etické odbornosti
    • Humanismus – vychází z etiky v nejširší podobě (jako platforma humanity) – zdůrazňuje se normativní fce etiky
    • Druhou platformou je odpovědnost - spoluodpovědnost za životní úroveň společnosti

Vlastnosti manažera

 • Musí mít etické vlastnosti - sebeovládání, sebeúctu, sebedůvěru
  • Když nemá tyto vlastnosti → má problémy sám se sebou → nemůže pak dobře vést ostatní
 • Etické vlastnosti, které vytvářejí vztyčné body k ostatním - čestnost, důvěryhodnost, schopnost empatie, přátelskost
 • Eticko-profesní vlastnosti
  • Schopnost zvládat rozsah své pozice a své moci (ekonomické a politické)
  • Objektivnost, cílevědomost
  • Charakteristiky běžného způsobu života

Zdroje

 • přednáška
 • učebnice str. 125 (Seknička,P.,Úvod do hospodářské etiky)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code