Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:etika_v_podnikani:45 [2011/12/19 18:52] (aktuální)
Leona Sladkovská vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 45. Odpovědnost podniku vůči zaměstnancům,​ managementu,​ zákazníkům,​ státu, společnosti ======
  
 +
 +přijetí společenské odpovědnosti – **důvody**:​
 +  * snaha vyhnout se vládním zásahům: lepší stanovit si vlastní sebeomezení než přijmout autoritativně zaměřené regulace
 +  * potřeba seberegulace byznysu jako odpovědi na jeho vzrůstající ekonomickou moc – velké firmy jsou příkladem pro menší
 +  * proměňující se vnímání byznysu ze strany veřejnosti – roste požadavek kontroly a transparentnosti podnikání,​ přístup k informacím
 +
 +**odpovědnost ke společnosti**:​
 +  * trvalý dialog a spolupráce se stakeholders
 +  * rozvoj lidského kapitálu se zřetelem na zdraví a bezpečnost zaměstnanců
 +  * péče o vyvážený pracovní a osobní život zaměstnanců
 +  * rovné příležitosti (odstraňování znevýhodnění muži-ženy,​ znevýhodněné skupiny)
 +  * dodržování lidských práv na pracovišti
 +  * zákaz dětské práce
 +  * rozvoj lidského kapitálu
 +  * dobročinnost firmy
 +
 +**odpovědnost vůči zákazníkům**:​
 +  * přístup k informacím o činnosti firmy
 +  * solidní jednání v sociálních a enviromentálních otázkách
 +
 +**odpovědnost v rámci firmy – vůči zaměstnancům**:​
 +  * vypracování etického kodexu nebo jiného dokumentu upravujícího chování firmy
 +  * přijetí principů Corporate Governance
 +  * transparentnost
 +  * trvalý dialog s akcionáři
 +  * protikorupční politika
 +  * ochrana duševního vlastnictví
 +  * definování vztahů k zákazníkům,​ k investorů a dodavatelům
 +
 +**odpovědnost enviromentální – vůči životnímu prostředí**:​
 +  * vytvoření ekologické politiky firmy
 +  * ekologická výroba, produkty i služby
 +  * ochrana přírodních zdrojů
 +  * aktivita vedoucí ke snižování negativních dopadů činnosti firmy na životní prostředí
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code