Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


45. Odpovědnost podniku vůči zaměstnancům, managementu, zákazníkům, státu, společnosti

přijetí společenské odpovědnosti – důvody:

 • snaha vyhnout se vládním zásahům: lepší stanovit si vlastní sebeomezení než přijmout autoritativně zaměřené regulace
 • potřeba seberegulace byznysu jako odpovědi na jeho vzrůstající ekonomickou moc – velké firmy jsou příkladem pro menší
 • proměňující se vnímání byznysu ze strany veřejnosti – roste požadavek kontroly a transparentnosti podnikání, přístup k informacím

odpovědnost ke společnosti:

 • trvalý dialog a spolupráce se stakeholders
 • rozvoj lidského kapitálu se zřetelem na zdraví a bezpečnost zaměstnanců
 • péče o vyvážený pracovní a osobní život zaměstnanců
 • rovné příležitosti (odstraňování znevýhodnění muži-ženy, znevýhodněné skupiny)
 • dodržování lidských práv na pracovišti
 • zákaz dětské práce
 • rozvoj lidského kapitálu
 • dobročinnost firmy

odpovědnost vůči zákazníkům:

 • přístup k informacím o činnosti firmy
 • solidní jednání v sociálních a enviromentálních otázkách

odpovědnost v rámci firmy – vůči zaměstnancům:

 • vypracování etického kodexu nebo jiného dokumentu upravujícího chování firmy
 • přijetí principů Corporate Governance
 • transparentnost
 • trvalý dialog s akcionáři
 • protikorupční politika
 • ochrana duševního vlastnictví
 • definování vztahů k zákazníkům, k investorů a dodavatelům

odpovědnost enviromentální – vůči životnímu prostředí:

 • vytvoření ekologické politiky firmy
 • ekologická výroba, produkty i služby
 • ochrana přírodních zdrojů
 • aktivita vedoucí ke snižování negativních dopadů činnosti firmy na životní prostředí
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code