Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:etika_v_podnikani:44 [2011/11/29 21:07]
Klára Páslerová vytvořeno
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:44 [2011/12/16 22:47] (aktuální)
Leona Sladkovská
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 44. Popište ​možné přístupy ke společenské ​odpovědnosti ​podniku ​======+====== 44. Popište členění odpovědnosti a vysvětlete význam etické ​odpovědnosti ​ ======
   * Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem úspěchu je však systematický přístup, kdy odpovědné chování navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku. Jde o to, volit takové aktivity, které odpovídají charakteru podniku a očekávání klíčových stakeholderů neboli zainteresovaných osob. Praxe také ukazuje, že aktivity spojované se Společesnkou odpovědností firem nejsou účinné bez osobního etického přesvědčení vedení i zaměstnanců.   * Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem úspěchu je však systematický přístup, kdy odpovědné chování navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku. Jde o to, volit takové aktivity, které odpovídají charakteru podniku a očekávání klíčových stakeholderů neboli zainteresovaných osob. Praxe také ukazuje, že aktivity spojované se Společesnkou odpovědností firem nejsou účinné bez osobního etického přesvědčení vedení i zaměstnanců.
   * Společenská odpovědnost firem (ang. **Corporate Social Responsibility – CSR**) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholdery. Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také **trojí zodpovědnost**:​   * Společenská odpovědnost firem (ang. **Corporate Social Responsibility – CSR**) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholdery. Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také **trojí zodpovědnost**:​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code