Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:43 [2011/12/09 21:12]
Renata Romanová
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:43 [2011/12/17 22:59] (aktuální)
Lubomír Hánečka úprava formátování
Řádek 1: Řádek 1:
-<align center>​**43. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKU – JAKO METODA ETICKÉHO ŘÍZENÍ**</​align>​+====== ​43. Společenská odpovědnost podniku - jako metoda etického řízení ======
  
--**CSR** = společenská odpovědnost podniku +  * **CSR** = společenská odpovědnost podniku 
--**cílem**: aby podnikání bylo zdařilé +  ​* ​**cílem**: aby podnikání bylo zdařilé 
--**hodnoty**:​ +  ​* ​**hodnoty**:​ 
- -důvěryhodnost +      ​* ​důvěryhodnost 
- -individuální odpovědnost a svoboda +      ​* ​individuální odpovědnost a svoboda 
- -čestnost a férovost podnikání +      ​* ​čestnost a férovost podnikání 
--společenská odpovědnost podniku-orientována na činnostní stránku, na praxi, na jednání, na 1 obor-podnikání +  ​* ​společenská odpovědnost podniku-orientována na činnostní stránku, na praxi, na jednání, na 1 obor-podnikání 
- -výkon, dílo a funkce +       * výkon, dílo a funkce 
--**otázka jednání**:​ vztaženo k činnosti, je nutné oddělit schopnost ​+  ​* ​**otázka jednání**:​ vztaženo k činnosti, je nutné oddělit schopnost ​
  
 METODY METODY
--často převládá příčinné pojetí (příčina a následek) +  * často převládá příčinné pojetí (příčina a následek) 
--metody a nástroje chápeme jako prostředky dosažení cíle, úkolu… zaniká 2. pohled, že etika je součást komponentu, tedy celku+  ​* ​metody a nástroje chápeme jako prostředky dosažení cíle, úkolu… zaniká 2. pohled, že etika je součást komponentu, tedy celku
  
-1/ důraz na jednotu, celistvost, komplicitu celku +  - důraz na jednotu, celistvost, komplicitu celku 
-2/ jednání by mělo být dokonalé +  ​- ​jednání by mělo být dokonalé 
-3/ jednání by mělo být soběstačné+  ​- ​jednání by mělo být soběstačné
  
--autenticitu subjektu v psychologické rovině +  * autenticitu subjektu v psychologické rovině 
--v etice je autenticita,​ 2. rovina je společenská (porozumění toho, co jsme a co chceme) +  ​* ​v etice je autenticita,​ 2. rovina je společenská (porozumění toho, co jsme a co chceme) 
--společenská rovina může být evokována lidskou přirozeností (Aristoteles)+  ​* ​společenská rovina může být evokována lidskou přirozeností (Aristoteles)
  
 **CSR = corporate social responsibility** **CSR = corporate social responsibility**
Řádek 29: Řádek 29:
  
   * **obecné východisko**   * **obecné východisko**
--**„triple bottom line“** koncepce People - Planet – Profit, tzv. 3 P (vztah mezi lidmi – planetou a ziskem, znamená širší pohled na konkurenceschopnost podniku a ekonomický rozvoj a růst) –základ environmentálního a společenského přístupu+       ​* ​**„triple bottom line“** koncepce People - Planet – Profit, tzv. 3 P (vztah mezi lidmi – planetou a ziskem, znamená širší pohled na konkurenceschopnost podniku a ekonomický rozvoj a růst) –základ environmentálního a společenského přístupu
  
   * **cíle**   * **cíle**
--orientace na monitorování a hodnocení +      * orientace na monitorování a hodnocení 
--aktivizace odpovědností +      ​* ​aktivizace odpovědností 
--vztah udržitelného rozvoje+      ​* ​vztah udržitelného rozvoje
  
   * **odpovědnost jako etická hodnota**   * **odpovědnost jako etická hodnota**
--nejvíce etická, morální +     ​* ​nejvíce etická, morální 
--jednající člověk musí odpovídat za svůj čin: je považován za odpovědného,​ za jeho důsledky a případně za ně má ručit +     * jednající člověk musí odpovídat za svůj čin: je považován za odpovědného,​ za jeho důsledky a případně za ně má ručit 
--v etice v podnikání tak rozlišujeme:​ odpovědnost podnikatele,​ podniku, vlastníků+     * v etice v podnikání tak rozlišujeme:​ odpovědnost podnikatele,​ podniku, vlastníků
   
   * **odpovědnost a svoboda**   * **odpovědnost a svoboda**
--svoboda neznamená jen práva, ale i odpovědnost… +      * svoboda neznamená jen práva, ale i odpovědnost… 
--předpokladem odpovědnosti je autonomie, tj. svoboda člověka +      ​* ​předpokladem odpovědnosti je autonomie, tj. svoboda člověka 
--odpovědnost:​ můžeme vnímat jako sekundární právní povinnost vznikající právnímu subjektu, který poruší primární právní povinnost vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy+      ​* ​odpovědnost:​ můžeme vnímat jako sekundární právní povinnost vznikající právnímu subjektu, který poruší primární právní povinnost vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy
   
-    ​* **odpovědnost a důvěra** +   * **odpovědnost a důvěra** 
--2 klíčové hodnoty vztahující se k trhu a k tržní ekonomice +       * 2 klíčové hodnoty vztahující se k trhu a k tržní ekonomice 
--tržní ekonomika je založena obecně na smluvních vztazích – nelze si je představit bez důvěry a odpovědnosti +       * tržní ekonomika je založena obecně na smluvních vztazích – nelze si je představit bez důvěry a odpovědnosti 
--jakýkoliv konsensus nelze realizovat, aniž by byl založen na: +       * jakýkoliv konsensus nelze realizovat, aniž by byl založen na: 
- -podmíněné důvěře  +             * podmíněné důvěře  
- -odpovědnosti zúčastněných stran+             * odpovědnosti zúčastněných stran
   
    * základy CSR    * základy CSR
--ekonomická odpovědnost (etický kodex, zásady CG OECD, transparentnost jednání, trvalý dialog, protikorupční politika, ochrana duševního vlastnictví +       ​* ​ekonomická odpovědnost (etický kodex, zásady CG OECD, transparentnost jednání, trvalý dialog, protikorupční politika, ochrana duševního vlastnictví 
--sociální odpovědnost (rozvoj lidského a sociálního kapitálu, dodržování lidských práv) +       * sociální odpovědnost (rozvoj lidského a sociálního kapitálu, dodržování lidských práv) 
--ekologická odpovědnost (ochrana životního prostřední a přírodních zdrojů) +       * ekologická odpovědnost (ochrana životního prostřední a přírodních zdrojů)
  
   * **typologie faktorů konkurenceschopnosti podniku**   * **typologie faktorů konkurenceschopnosti podniku**
--ekonomicko finanční a marketingové faktory-tradiční korporátní hodnoty +      * ekonomicko finanční a marketingové faktory-tradiční korporátní hodnoty 
--faktory kvality aktivity-inovace,​ znalosti, vědomosti, vzdělání,​ informace,​… +      ​* ​faktory kvality aktivity-inovace,​ znalosti, vědomosti, vzdělání,​ informace,​… 
--faktory kulturně-etické - zahrnují podnikovou kulturu a etické hodnoty důležité pro ekonomickou praxi+      ​* ​faktory kulturně-etické - zahrnují podnikovou kulturu a etické hodnoty důležité pro ekonomickou praxi
  
   * **odpovědnost jako faktor konkurenceschopnosti podniku**   * **odpovědnost jako faktor konkurenceschopnosti podniku**
--odpovědnost jako princip jednání-vztah k činu a činnostní stránce chování +      * odpovědnost jako princip jednání-vztah k činu a činnostní stránce chování 
--odpovědnost jako proaktivní jednání-vztah reaktivity proaktivity +      ​* ​odpovědnost jako proaktivní jednání-vztah reaktivity proaktivity 
--odpovědnost ve vztahu k citům a budoucnosti (psychologická) +      ​* ​odpovědnost ve vztahu k citům a budoucnosti (psychologická) 
--společenská odpovědnost jako odpovědnost ve vztazích+      ​* ​společenská odpovědnost jako odpovědnost ve vztazích
  
   * **pocit odpovědnosti**   * **pocit odpovědnosti**
--pocitová a prožitková stránka chování +       ​* ​pocitová a prožitková stránka chování 
--interakce mezi mocí, rozhodováním a odpovědností +       * interakce mezi mocí, rozhodováním a odpovědností 
--míra odpovědnosti a povinnost +       * míra odpovědnosti a povinnost 
--odpovědnost právní a odpovědnost etická +       * odpovědnost právní a odpovědnost etická 
--role pocitu odpovědnosti+       * role pocitu odpovědnosti
  
   * **motivace a odpovědnost**   * **motivace a odpovědnost**
--důsledky pro sebe-řízení a řízení druhých +      * důsledky pro sebe-řízení a řízení druhých 
--role přirození autority a autority mocenské +      ​* ​role přirození autority a autority mocenské 
--vztahy k racionalitě a emocionalitě +      ​* ​vztahy k racionalitě a emocionalitě 
--úrovně odpovědnosti ve vztahu k motivaci: +      ​* ​úrovně odpovědnosti ve vztahu k motivaci: 
--jednotlivce +            - jednotlivce 
--organizace +            - organizace 
--na trhu +            - na trhu 
--ve společnosti+            - ve společnosti
  
   * **definice identity, poslání a způsobu jednání**   * **definice identity, poslání a způsobu jednání**
--individuální identita ve smyslu egoistického prospěchu a altruismu +     ​* ​individuální identita ve smyslu egoistického prospěchu a altruismu 
--jednotlivec vs. podnik +     * jednotlivec vs. podnik 
--firemní identita slaďující funkce podnikatelské kultury +     * firemní identita slaďující funkce podnikatelské kultury 
--podnik jako specifický nositel odpovědnosti +     * podnik jako specifický nositel odpovědnosti 
--CSR jako nadstavbový systém etického řízení+     * CSR jako nadstavbový systém etického řízení
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code