Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


38. Vysvětlete proces operacionalizace etického kodexu

 1. Podpora a schválení etického kodexu
 2. Etický kodex se stává součástí strategických dokumentů firmy
 3. Uvedení kodexu do oběhu. Reakce a připomínky na uvedení do oběhu
 4. Opětné ujištění vedení organizace, že kodex bude uplatňován důsledně
 5. Vynutitelnost a pravidelná kontrola
 6. Školení a výcvik
 7. Překlad
 8. Distribuce
 9. Každoroční zpráva
 • nepostačuje zde pouze formální proklamace, je třeba aktivizovat (operacionalizovat) hodnoty, které obsahuje:
 • musí být komunikován – mezi zaměstnanci i navenek
 • musí být vynucován (a být vůbec vynutitelný)
 • musí být pravidelně revidován a aktualizován
 • jeho znalost a užití
 • Při tvorbě etického kodexu je vhodné dodržovat několik pravidel:
 1. Etický kodex by měl identifikovat klíčové etické otázky či dilemata, se kterými se zaměstnanci mohou dostat do kontaktu, a poskytovat návody na jejich řešení.
 2. Neměl by být příliš obecný ani suplovat jiné dokumenty firmy, měl by se symetricky dotýkat jak vztahu firmy k jejím partnerům včetně zaměstnanců, tak i zaměstnanců k firmě. Specifickou pozornost by měl kodex věnovat řízení lidských zdrojů.
 3. Důležitý je i proces tvorby kodexu a způsob jeho implementace, které mohou být důležitější než kodex samotný.

(celkem dobrý článek k tématu: http://kariera.ihned.cz/c1-53354960-jak-vytvorit-eticky-kodex-organizace)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code