Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


37. Popište jednotlivé druhy etických kodexů

 • Etický kodex je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích. Jde o nejpoužívanější a nejstarší nástroj etiky v podnikání. Svůj etický kodex mají např. lékaři (Hippokratova přísaha), právníci, novináři a další profese. Rozlišujeme etický kodex závazný (ten může zaměstnanec dostat k pracovní smlouvě k podepsání a na základě jeho porušení mu hrozí výpověď) a nezávazný, jehož dodržování je dobrovolné.
 • Etický kodex jako nástroj samoregulace by měl být:
  • jednoduchý
  • účinný
  • přijatelně nákladný
  • obecně akceptovatelný!
 • Druhy:
 1. Firemní krédo – je nejjednodušším
 2. Deklarace hodnot
 3. Etický kodex
 • etický kodex doplňují další tradiční nástroje: etické vzory (historické, současné), vzdělávání a výcvik
 • Přínosy etického kodexu:
 • Pomáhá v každodenním rozhodování firmy, eliminace nežádoucích praktik, vytvoření příznivého prostředí pro závádění změn a nových postupů, úspora transakčních a informačních nákladů, eliminace zájmových a hodnotových kolizí, vytvoření příznivého klimatu pro odhalování nelegálních praktik (lobbing, korupce…), řešení etických přestupků, řešení krizových situací
 • Struktura:
 1. Preambule
 2. Vztah se zákazníky
 3. Vztah k vlastníkům
 4. Vztah k zaměstnancům
 5. Vztah s dodavateli
 6. Vztah k vládě a místním orgánům
 7. Vztahy s konkurencí
 8. Chování v případě převzetí nebo fúze
 9. Dodržování norem a jeho ověřování
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code