Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:etika_v_podnikani:36 [2011/12/18 23:55] (aktuální)
Veronika Coubalová vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 36. Vysvětlete důvěru jako klíčovou hodnotu trhu a podnikání ====== 
 +  * odpovědnost a důvěra jsou základem všech smluvních vztahů v tržním hospodářství a vytváří základ pro férovou konkurenci 
 +       * důležité jsou tyto hodnoty také pro plnou funkčnost právní formy podnikání,​ zvláště pak u obchodních společností,​ kde se využívá princip omezeného ručení a fenomén odpovědnosti je klíčový pro zavedení efektivního řízení a zprávy podniků 
 +  * **důvěra** je stupeň pozitivního vztahu toho, kdo věří, v dobrou vůli a spolehlivost toho, komu věří, a to v riskantních a měnících se situacích 
 +  * důvěra je předpoklad,​ očekávání a víra, týkající se pravděpodobnosti,​ že budoucí činnost druhé osoby nebo organizace bude přínosná,​ příznivá nebo přinejmenším nebude vedena v konfliktu se zájmy toho, kdo důvěřuje 
 +  * důvěra může být založena na strachu, znalosti, empatii, poznání, vztazích, konkrétních osobnostech nebo ekonomických faktorech, jako jsou například náklady a zisky apod. 
 +  * odpovědnost a důvěra jsou dvě klíčové hodnoty, bez nichž nelze uzavírat smluvní vztahy, tvoří obecně jejich základ
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code