Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:etika_v_podnikani:35 [2011/12/16 15:38]
Veronika Coubalová vytvořeno
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:35 [2011/12/18 23:33] (aktuální)
Veronika Coubalová
Řádek 7: Řádek 7:
   * globalizace jako "​časoprostorová komprese a distance"​ klade před firmy otázky a úkoly, které nemuseli v minulosti řešit   * globalizace jako "​časoprostorová komprese a distance"​ klade před firmy otázky a úkoly, které nemuseli v minulosti řešit
        * velké společnosti svými příjmy přesahují hrubý domácí produkt řady zemí a stávají se mocnými hráči na trhu, svým chováním udávají tón a jsou příkladem pro menší ekonomické subjekty a jejich ekonomická síla oslabuje pozici národních vlád,​které v minulosti výrazně ovlivňovali normy chování ve společnosti        * velké společnosti svými příjmy přesahují hrubý domácí produkt řady zemí a stávají se mocnými hráči na trhu, svým chováním udávají tón a jsou příkladem pro menší ekonomické subjekty a jejich ekonomická síla oslabuje pozici národních vlád,​které v minulosti výrazně ovlivňovali normy chování ve společnosti
 +       * svět podnikání nemá vytvořené obecně uznané a kontrolované etické standardy
 +           * existují pouze směrnice OECD, které mají charakter doporučení
 +       * **T. Donaldson** je přesvědčen o existenci "​hypernorem",​ které by měly být závazné a sestavil **10 tzv. fundamentálních práv:**
 +           * právo na svobodu a svobodu pohybu
 +           * právo na vlastnění majetku
 +           * nedotknutelnost osoby
 +           * právo na spravedlivé soudní přelíčení
 +           * právo nebýt diskriminován (z rasových důvodů nebo z důvodů pohlaví)
 +           * právo na bezpečnost
 +           * právo na svobodu slova a sdružování
 +           * právo na minimální vzdělání
 +           * právo na politickou participaci
 +           * právo na živobytí
 +       * teroristické útoky připomněli,​ že sledování politických,​ náboženských a ekonomických cílů může být postaveno nad základní potřebu, v angloamerickém myšlení všeobecně uznávanou, kterou je **přežití**
 +           * Švýcarský teolog H. Küng apeluje na jednání, které by vedla ke smíru jednotlivých náboženství,​ na základě tohoto smíru by bylo možné rozvíjet společné standardy
 +  * podnikatelská etika by měla v globalizované ekonomice najít dostatek společných mravních principů, které by mohli být základem všobecně přijatých "​etických standardů"​ a současně respektovat národní, kulturní odlišnosti a zvyklosti, v nichž firmy podnikají
 +       * pouze takové principy budou mít šanci na všobecné přijetí a tudíž i na ochotu kontrolovat jejich dodržování
 +
 +----
 +Zdroj: Etické řízení ve firmě - Anna Putnová, Pavel Seknička
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code