Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


32. Charakterizuj kulturu v podniku

 • pojem kultura běžně označuje tvůrčí aktivity lidí
 • kultura je celek tvořený souhrnem zásad, chápání hodnot a hodnotových žebříčků, vzorců chování a přístupů k zásadním otázkám života, které jsou sdíleny určitou skupinou jedinců určující jejich chování a s jejichž pomocí je interpretováno chování jiných
 • podniková kultura je místem pro integritu zájmů podnikového týmu
 • Struktura podnikové kultury:
  • hodnoty – tendence k přednosti určitých stavů před jinými
   • Hodnoty jsou jádrem (v jádru jsou i ideje)a zde vznikají tendence, které ovlivňují kulturní vzorce
  • praktiky – rituály, zvyky, tradice; symboly (jazyk, gesta, slova,..)
   • Hrdinové (=etické vzory)
   • během života si osvojujeme hodnoty a praktiky kultury
  • hodnoty a ideje jsou v jádru a na ně se vrství praktiky
  • největší vliv na formování hodnot a praktik má rodina, později škola a zaměstnání
   • formování a změna hodnot v dospělém věku je velmi obtížné a dlouhodobé (spíše si formujeme praktiky)
 • podniková kultura může být faktorem, který značně podpoří strategie a cíle podniku a zefektivní jeho činnost ve všech oblastech, ale také může pro podnik znamenat překážku v jeho vývoji, nízkou konkurenceschopnost, vysoké náklady na řízení a kontrolu
 • podniková kultura je důležitou oblastí pro dosažení integrity podnikového týmu a tvoří základní bázi pro modernizaci a inovace
 • podniková kultura ovlivňuje soutěživost, svobodu a solidaritu

Zdroj: Etické řízení ve firmě - Anna Putnová, Pavel Seknička

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code