Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


30. Vysvětlete potřebu integrace ekonomiky a etiky

 • krátkodobě se může neetické či nemorální jednání jevit ekonomicky efektivnější, ale ne v dlouhodobém měřítku
 • etické jednání společnosti na všech úrovních je základem pro silnou podnikovou kulturu
 • pozitivními důsledky silné podnikové kultury jsou přímější a rychlejší vnitřní komunikace, obecná kritéria pro rozhodování na jednotlivých stupních organizační hierarchie, vzrůstání pocitu osobní identifikace zaměstnanců se společností a její strategií bez nutnosti sankcí a lépe se uplatňují progresivní formy organizace

Ekonomické důvody pro integraci etiky

 • snížení transakčních nákladů - transakční náklady jsou náklady spojené s provozem ekonomického systému - např. náklady na obchodní soudní pře, vymáhání plnění smluv a dohod, náklady na kontrolní mechanizmy, prověřování osob, ochranu osob a majetku
  • pokud se firma chová eticky, transakční náklady se sníží ⇒ to se projeví na ceně výrobku a konkurenceschopnosti podniku
 • posílení loajality zaměstnanců - příznivé sociální klima posiluje dobré a dlouhodobé vazby mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a přispívá k důvěře zaměstnanců vůči firmě
  • nejlevnější a nejlepší dodavatelé hledají více „dobrý byznys“ než podvody a nečestné jednání
 • vytváření a posilování image firmy - pro pozitivní vnímání firmy je důležitá transparentnost a dostatečná informovanost, která snižuje prostor pro neetické chování
 • posilování spokojenosti zákazníků - zákazníci upřednostňují firmy, dodržující deklarovaná etická pravidla
  • v bohatých zemích přibývá zákazníků, kteří nechtějí nakupovat od společností, jež se projevily necitlivě vůči životnímu prostředí či svým zaměstnancům
   • česká společnost zatím preferuje jako hlavní kriterium rozhodování cenu
 • přispívání k loajalitě investorů - předvídatelné prostředí a dobré reference josu důležitým předpokladem pro získání investorů
 • příspěvěk k zisku - ekonomika může být produktivnější, bude-li respektovat etické normy
 • kultivace podnikatelského prostředí - k tomu, aby ekonomika fungovala, je třeba, aby statistická většína firem dodržovala základy fair play; svým počínáním přispívají ke kulturnosti či nekulturnosti prostředí

Zdroj: Etické řízení ve firmě - Anna Putnová, Pavel Seknička

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code