Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:2 [2011/12/13 19:36]
Kateřina Hamáčková
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:2 [2011/12/18 22:36] (aktuální)
Klára Páslerová
Řádek 1: Řádek 1:
-**2. Definice obecné etiky, etika deskriptivní,​ etika normativní,​ metaetika, aplikovaná etika  +====== ​2. Definice obecné etiky, etika deskriptivní,​ etika normativní,​ metaetika, aplikovaná etika  ​======
-**+
 ===== Etika ===== ===== Etika =====
   * je souhrn norem a pravidel, vyjadřujících názory společnosti na chování a jednání lidí z hlediska dobra a zla, správnost a nesprávnosti   * je souhrn norem a pravidel, vyjadřujících názory společnosti na chování a jednání lidí z hlediska dobra a zla, správnost a nesprávnosti
Řádek 11: Řádek 10:
     * a)etika pozitivní (zkoumá, co je)      * a)etika pozitivní (zkoumá, co je) 
     * b)etika normativní (co je a co má být)     * b)etika normativní (co je a co má být)
-  * V podníkatelské ​etice jde o reflexi etických principů do veškerých podnikatelských činností, zahrnující ​individáln ​a korporativní hodnoty+  * V podnikatelské ​etice jde o reflexi etických principů do veškerých podnikatelských činností, zahrnující ​individuální ​a korporativní hodnoty
 ===== Dobro ===== ===== Dobro =====
   * vědomé jednání, které odpovídá mravním zákonům (mír, láska k životu, ochota pomáhat, úcta)   * vědomé jednání, které odpovídá mravním zákonům (mír, láska k životu, ochota pomáhat, úcta)
Řádek 28: Řádek 27:
   * zabývá se otázkami povinností a otázkami hodnot   * zabývá se otázkami povinností a otázkami hodnot
   * Na rozdíl od etiky deskriptivní hledá odpovědi na to, zda je něco morálně správné či nikoli.   * Na rozdíl od etiky deskriptivní hledá odpovědi na to, zda je něco morálně správné či nikoli.
-  * orientuje se na normativníprvky, podle nichž s lidé ve svém rozhodování řídí+  * orientuje se na normativní prvky, podle nichž s lidé ve svém rozhodování řídí
   * zabývá se otázkami týkajícími se povinností a hodnot, kt. mravní rozhodnutí ovlivňují a někdy také vyjadřují   * zabývá se otázkami týkajícími se povinností a hodnot, kt. mravní rozhodnutí ovlivňují a někdy také vyjadřují
 ==== Metaetika ==== ==== Metaetika ====
Řádek 34: Řádek 33:
   * rozbor etických pojmů vzhledem k jejich logické struktuře, zkoumá zejména jazyk etiky   * rozbor etických pojmů vzhledem k jejich logické struktuře, zkoumá zejména jazyk etiky
   * Na rozdíl od tzv. normativní etiky, která se snaží odpovídat na otázky po tom, co je dobré či špatné či jak máme jednat, metaetika prověřuje možnosti samotné etiky: např. na základě čeho můžeme hovořit o něčem, jako je dobro, morálka či správnost.   * Na rozdíl od tzv. normativní etiky, která se snaží odpovídat na otázky po tom, co je dobré či špatné či jak máme jednat, metaetika prověřuje možnosti samotné etiky: např. na základě čeho můžeme hovořit o něčem, jako je dobro, morálka či správnost.
-  * zabývá se rozborem etických pojmů a výroků ​czhledem ​k jejich logické struktuře, tedy zkoumá především jazyk morálky +  * zabývá se rozborem etických pojmů a výroků ​vzhledem ​k jejich logické struktuře, tedy zkoumá především jazyk morálky 
-  * zejména v průběhu 20.stol. sleduje nalézání formálních kritérií pro odlišení morálky od osttatních ​forem společenského vědomí, respektive odličení morálních forem života od jiných forem+  * zejména v průběhu 20.stol. sleduje nalézání formálních kritérií pro odlišení morálky od ostatních ​forem společenského vědomí, respektive odlišení morálních forem života od jiných forem
 ==== Aplikovaná etika ==== ==== Aplikovaná etika ====
   * je nutné jí zkoumat ve vzájemném vztahu   * je nutné jí zkoumat ve vzájemném vztahu
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code