Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:29 [2011/11/29 19:10]
Klára Páslerová
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:29 [2011/12/09 20:03] (aktuální)
Kateřina Hamáčková
Řádek 6: Řádek 6:
   * Etické chování podniku jako komparativní výhoda:   * Etické chování podniku jako komparativní výhoda:
 Etické chování podniku se tak stává praktickou komparativní výhodou na trhu. Pokud chtějí být podniky trvale úspěšné v konkurenci ostatních a to i na zahraničních trzích, je systematická integrace etiky do jejich strategických plánů nutností. ​ Etické chování podniku se tak stává praktickou komparativní výhodou na trhu. Pokud chtějí být podniky trvale úspěšné v konkurenci ostatních a to i na zahraničních trzích, je systematická integrace etiky do jejich strategických plánů nutností. ​
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 +** Důvody pro etické chování podniku**
 +  * obecné: souvisí se zvýšením kvality života
 +  * specifické:​ zahrnují komparativní výhody na trhu
 +  * základem je však existence všeobecného mravního povědomí lidstva --> odpovědnost podniku za činy
 +  * Proč by se podnik měl chovat eticky?
 +  - vytváří se pozitivní mravní klima v podniku
 +  - dochází k úspoře transakčních a informačních nákladů
 +  - získává konkurenční výhody, především v marketingu
 +  - mravnost je obecným zájmem
 +  * Konkurenceschopnost podniku je v současnoti závislá mnohem více než kdy jindy na efektivitě kooperativního jednání účastníků trhu. Kooperativní efektivnost je založena na odpovědnosti za své jednání.
 +  * s etickými hodnotami jako je odpovědnost a důvěra je spojen fenomén smlouvy --> významná koordinační úloha --> Pacta sund servanda
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code