Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


29. Proč by se podnik měl chovat eticky?

 • Etické jednání společnosti na všech úrovních je základem pro silnou podnikovou kulturu.
 • Pozitivními důsledky silné podnikové kultury jsou přímější a rychlejší vnitřní komunikace, obecná kritéria pro rozhodování na jednotlivých stupních organizační hierarchie, vzrůstání pocitu osobní identifikace zaměstnanců se společností a její strategií bez nutnosti sankcí, lépe se uplatňují progresivní formy organizace.
 • Etické a morální jednání se dlouhodobě projeví ve zvýšené důvěře zákazníků (vyšší a stabilní odbyt) a posílení jména značky, zvýšené důvěře dodavatelů (snížení nákladů, možnost lepší spolupráce), zvýšení loajality a produktivity práce zaměstnanců atd.
 • Etické chování podniku jako komparativní výhoda:

Etické chování podniku se tak stává praktickou komparativní výhodou na trhu. Pokud chtějí být podniky trvale úspěšné v konkurenci ostatních a to i na zahraničních trzích, je systematická integrace etiky do jejich strategických plánů nutností.


Důvody pro etické chování podniku

 • obecné: souvisí se zvýšením kvality života
 • specifické: zahrnují komparativní výhody na trhu
 • základem je však existence všeobecného mravního povědomí lidstva –> odpovědnost podniku za činy
 • Proč by se podnik měl chovat eticky?
 1. vytváří se pozitivní mravní klima v podniku
 2. dochází k úspoře transakčních a informačních nákladů
 3. získává konkurenční výhody, především v marketingu
 4. mravnost je obecným zájmem
 • Konkurenceschopnost podniku je v současnoti závislá mnohem více než kdy jindy na efektivitě kooperativního jednání účastníků trhu. Kooperativní efektivnost je založena na odpovědnosti za své jednání.
 • s etickými hodnotami jako je odpovědnost a důvěra je spojen fenomén smlouvy –> významná koordinační úloha –> Pacta sund servanda
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code