Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:28 [2011/12/16 22:38]
Leona Sladkovská
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:28 [2011/12/16 22:45] (aktuální)
Leona Sladkovská
Řádek 8: Řádek 8:
   - tzv. pravidlo tália (odveta)   - tzv. pravidlo tália (odveta)
   - dobré jednání vůči druhému   - dobré jednání vůči druhému
 +
 +
 +
 +**Ekonomický systém zahrnuje**:
 +  *  tržní mechanismus (ekonomická racionalita)
 +  *  hodnotový mechanismus (podstata etické infrastruktury trhu)
 +
 +
 +**Podmínky fungování tržního mechanismu** (co, jak, pro koho):
 +  * stabilita podmínek, férová konkurence, produktivita práce, smluvní svoboda, ručení za závazky, transparentnost hospodářské politiky
 +Základ hodnotového mechanismu –vychází z Platóna a Aristotela, scholastiky,​ osvícenství;​ tradiční hodnoty: dobro, zlo, spravedlnost,​ svoboda, odpovědnost
 +úsilí o kvalitní zhodnocení vzácných zdrojů (zvažování alternativ) – značná úloha etických měřítek
 +
 +**Dva přístupy zavádění etických hodnot do rozhodování**:​
 +
 +a) vědomý ​
 +
 +b) spontánní –pozvolné zavádění etických hodnot do rozhodování
 +
 +
 +Rozhodování:​ ekonomické faktory (náklady, efektivnost) vs. morálka, společnost
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code