Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:27 [2011/11/29 19:10]
Klára Páslerová
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:27 [2011/12/12 20:10] (aktuální)
Kateřina Hamáčková
Řádek 3: Řádek 3:
   * Etika v podnikání vznikla jako samostatná disciplína v 70. letech 20. století. Bezprostředním podnětem pro vznik této disciplíny a velký zájem o ni byly skandály (nedostatečná ochrana spotřebitele,​ podvodné machinace, poškozování životního prostředí,​ daňové úniky, zneužívání informací…).   * Etika v podnikání vznikla jako samostatná disciplína v 70. letech 20. století. Bezprostředním podnětem pro vznik této disciplíny a velký zájem o ni byly skandály (nedostatečná ochrana spotřebitele,​ podvodné machinace, poškozování životního prostředí,​ daňové úniky, zneužívání informací…).
   * Základní pravidla (pilíře) podnikatelské etiky jsou takové zásady, které vyžadují dodržování základních hodnot, bez kterých by podnikání jako činnost nebylo uskutečnitelné. Morálka má přitom přednost před samotnou podnikatelskou činností. Takový přístup k podnikání předem vylučuje lež, podvádění,​ krádeže, vraždy, nátlak, fyzické násilí a další nezákonné činnosti. Naopak, základem pro podnikatelskou etiku je poctivost a spravedlnost. Spravedlnost vychází ze zásady rovného zacházení.   * Základní pravidla (pilíře) podnikatelské etiky jsou takové zásady, které vyžadují dodržování základních hodnot, bez kterých by podnikání jako činnost nebylo uskutečnitelné. Morálka má přitom přednost před samotnou podnikatelskou činností. Takový přístup k podnikání předem vylučuje lež, podvádění,​ krádeže, vraždy, nátlak, fyzické násilí a další nezákonné činnosti. Naopak, základem pro podnikatelskou etiku je poctivost a spravedlnost. Spravedlnost vychází ze zásady rovného zacházení.
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 +**CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉ ETIKY**
 +  * podnikatelská etika řeší věcný konflikt mezi vlastním sebezájmem a zájmy ostatních lidí
 +  * je to nová disciplína,​ která hledá teoretické koncepty a modely chování firem
 +  * podnikatelská etika není terminologicky dostatečně ukotvená --> kvůli krátkému vývoji
 +  * definice: //​Podnikatelská etika je profesní, aplikovaná,​ normativní etika. V podnikatelské etice jde o reflexi etických principů do veškerých podnikatelských činností, zahrnující individuální a korporativní hodnoty.//
 +
 +** ZDŮVODNĚNÍ STUDIA PODNIKATELSKÉ ETIKY**
 +argumenty pro studium:
 +  * Možnost vyjádřit se k neřešeným problémům
 +  * Společenská objednávka
 +  * Napodobování světa
 +argument proti:
 +  * neosvojitelnost etických principů u dospělích lidí, kteří mají svůj základní systém hodnot již vybudovaný
 +
 +**VÝVOJ PODNIKATELSKÉ ETIKY JAKO SAMOSTATNÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNY**
 +  * profesní etika je vázána na kapitalistické podnikání --> rozvoj začátek 20.století
 +  * zrod disciplíny podnikatelská etika - 1974
 +  * v USA založena společnost Society for business Ethic
 +  * 80.léta - doba rozvoje: tradiční liberální hodnoty, svobodný trh, A.Sen - On Ethic and Economics -->​integrace etiky a ekonomie, teorie Stakeholders od Evana a Freemana
 +  * 1987 - mezinárodní společnost EBEN
 +  * 90.léta - doma institucionalizace podnikatelské etiky, díla od F.Fukuyamy, ​
 +  * 1999 - státy OECD podepsaly dokument Corporate Governance - správa a řízení obchod.společností
 +
 +**ČR** ​
 +  * 1/2 90.let - vznik Společnosti pro etiku v ekonomice při Národohosp.ústavu AV v Praze, na VŠE zahájena výuka etiky v podnikání
 +  * 2/2 90. let - občanské sdružení Transparency International Česká republika, vznik Etockého fóra
 +  * 21.století - vznik institutu veřejného ochránce lidských práv
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code