Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:26 [2011/12/17 17:12]
Lubomír Hánečka
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:26 [2012/02/06 17:44] (aktuální)
Miloš Bohoněk [Světový étos]
Řádek 14: Řádek 14:
  
  ==== Světový étos ====  ==== Světový étos ====
-  * étos, éthos - mrav, mravní základ, charakter+  * étos, éthos - mrav, mravní základ, charakter, "​ideální celek principů, jimiž se lidé ve společnosti mají řídit ve svém svobodném a odpovědném jednání"​ (Wikipedia)
  
 Střety kultur bez hledání porozumění,​ mohou zcela logicky v dnešní době vyústit ne ve vítězství jedné z nich, nýbrž ve zničení všech. Je tedy zapotřebí nalézt **globální porozumění** = světový étos. Jednou z možností, kde by bylo možné nalézt světový étos je v oblasti náboženství. Náboženství může dát člověku odpovědi na otázky po jeho smyslu, orientaci ve světě, v němž člověk může opět nalézt svou ztracenou identitu. Náboženství je současně nositelem morálních hodnot a to od nejstarších dob lidské civilizace. Střety kultur bez hledání porozumění,​ mohou zcela logicky v dnešní době vyústit ne ve vítězství jedné z nich, nýbrž ve zničení všech. Je tedy zapotřebí nalézt **globální porozumění** = světový étos. Jednou z možností, kde by bylo možné nalézt světový étos je v oblasti náboženství. Náboženství může dát člověku odpovědi na otázky po jeho smyslu, orientaci ve světě, v němž člověk může opět nalézt svou ztracenou identitu. Náboženství je současně nositelem morálních hodnot a to od nejstarších dob lidské civilizace.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code