Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


26. Globální etika a světový étos

 • Globálními etika musí čelit globálním výzvám: problémy třetího světa, demografické problémy, rozdělení zisků velkých mezinárodních korporací.
 • U surovinového a energického problému je řešením zahájeni procesu účinné racionalizace využívání surovinových zdrojů.
 • Problém růstu a výživy populace je částečně řešen pomocí potravinové pomoci; poskytuje–li vhodné potraviny, doplněné o pomoc finanční.
 • U překonání zaostalosti třetího světa je nutné řešit komplexy problémů jako jsou:
  • národohospodářské (nízká výkonnost produkce a zaměstnanost, nízká vzdělanost)
  • technické (zaostalá infrastruktura, nedostatečná připravenost personálu)
  • demografické (vysoká porodnost a úmrtnost, nízká životní úroveň)
  • kulturní (dětská práce, nízká úroveň vzdělávací soustavy)
  • politické (korupce, byrokracie, nedostatky demokracie, nestabilní soc. struktura)
  • kumulativní problémy jsou: vysoká porodnost a úmrtnost, negramotnost, zaostalá infrastruktura, dětská práce ap.
 • Ale u všech těchto problémů se dá jen s těží najít jednoduché řešení.
 • Další problémy s životním prostředím, globálním oteplováním nebo nezaměstnaností.

Světový étos

 • étos, éthos - mrav, mravní základ, charakter, „ideální celek principů, jimiž se lidé ve společnosti mají řídit ve svém svobodném a odpovědném jednání“ (Wikipedia)

Střety kultur bez hledání porozumění, mohou zcela logicky v dnešní době vyústit ne ve vítězství jedné z nich, nýbrž ve zničení všech. Je tedy zapotřebí nalézt globální porozumění = světový étos. Jednou z možností, kde by bylo možné nalézt světový étos je v oblasti náboženství. Náboženství může dát člověku odpovědi na otázky po jeho smyslu, orientaci ve světě, v němž člověk může opět nalézt svou ztracenou identitu. Náboženství je současně nositelem morálních hodnot a to od nejstarších dob lidské civilizace.

PŘÍKLAD : Světový étos – projekt tübingenského profesora teologie Hanse Künga počítá se třemi kroky k zajištění míru:

 1. Není přežití bez světového étosu,
 2. Není světový mír bez míru mezi náboženstvími,
 3. Není míru mezi náboženstvími bez dialogu mezi náboženstvími.

Zdroje

Vypracované otázky od Cipíska.
Vypracované otázky od Denisy.
Vypracované otázky od Pavlušky.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code