Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:22 [2011/12/12 19:09]
Lubomír Hánečka
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:22 [2011/12/13 19:04] (aktuální)
Klára Páslerová
Řádek 16: Řádek 16:
   * **Max Weber**: Racionalita je ekonomická kalkulace určující nejlepší a nejvýhodnější strategii konání   * **Max Weber**: Racionalita je ekonomická kalkulace určující nejlepší a nejvýhodnější strategii konání
   ​   ​
-  * **Adam Smith**: byl skotský ekonom a filosof, zakladatel moderní ekonomie a představitel skotského osvícenství. Autor myšlenky :„svoboda jedince, ani volný trh nejsou možné bez tří základních zásad, totiž bez stability vlastnictví,​ dobrovolnosti převodu a stability slibu.“ ​a známého díla Bohatství Národů, v ní přišel s teorií spontánního řádu se svobodou, konkurencí a dělbou práce jako nezbytnými předpoklady bohatství všech členů společnosti,​ s podobenstvím o neviditelné ruce trhu aj. Ještě dříve vydal rovněž významné, ale dnes méně populární dílo Teorie mravních citů V ní přišel s teorií spontánního řádu se svobodou, konkurencí a dělbou práce jako nezbytnými předpoklady bohatství všech členů společnosti,​ s podobenstvím o neviditelné ruce trhu aj.+  * **Adam Smith**: byl skotský ekonom a filosof, zakladatel moderní ekonomie a představitel skotského osvícenství. Autor myšlenky :„svoboda jedince, ani volný trh nejsou možné bez tří základních zásad, totiž bez stability vlastnictví,​ dobrovolnosti převodu a stability slibu.“ nezbytnými předpoklady bohatství všech členů společnosti ​a známého díla Bohatství Národů,, s podobenstvím o neviditelné ruce trhu aj. Ještě dříve vydal rovněž významné, ale dnes méně populární dílo Teorie mravních citů 
   ​   ​
   * **David Ricardo**:​byl významným britským ekonomem. Nebyl spokojen s tím, jak Smith konstitutoval ekonomickou vědu, protože nebyla dost přesná, nedefinoval přesně pojmy, které používal. Ricardo vytvořil klasickou politickou ekonomii na bázi deduktivně abstraktní,​ nepoužíval žádné empirické důkazy, neuchyloval se k historii. Byl prvním ekonomem, který takto pracoval.   * **David Ricardo**:​byl významným britským ekonomem. Nebyl spokojen s tím, jak Smith konstitutoval ekonomickou vědu, protože nebyla dost přesná, nedefinoval přesně pojmy, které používal. Ricardo vytvořil klasickou politickou ekonomii na bázi deduktivně abstraktní,​ nepoužíval žádné empirické důkazy, neuchyloval se k historii. Byl prvním ekonomem, který takto pracoval.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code