Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:etika_v_podnikani:19 [2011/12/06 21:45] (aktuální)
Jan Diessl vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 19. Etika odpovědnosti (Max Weber) ======
 +
 +
 +**Etika odpovědnosti** je inspirována právní vědou a souvisí s povinností nést následky za nějaký čin. Z hlediska etiky odpovědnosti je rozhodující,​ že následky jednání a chování člověka jsou podrobeny morálnímu hodnocení. Je proto důležité přesně kodifikovat nositele odpovědnosti a přesně definovat etický obsah odpovědnosti. Musíme tak vzít v úvahu:
 +
 +1.// Kdo je odpovědný?//​
 +
 +2. //Komu jsme odpovědní?//​
 +
 +3. //Za co jsme odpovědní?//​
 +
 +4. //Jaká jsou kritéria odpovědnosti?//​
 +
 +Etika odpovědnosti nezkoumá jen problém nositele odpovědnosti,​ ale i odpovědnost za budoucí jednání. V tomto případě rozlišujeme 2 aspekty:
 +
 +   * //​geografický aspekt// – např. odpovědnost za klimatické změny
 +   * //​historický aspekt// – např. odpovědnost za budoucí generace
 +
 +__Nejvýznamnějším představitelem je **Max Weber**__
 +   * německý sociolog a ekonom, zakladatel sociologie
 +   * odlišil etiku úmyslu od etiky odpovědnosti
 +   * poukázal na to, že jednání a chování může být spojeno různými nedostatky (např. informační deficit), tyto nedostatky mohou způsobit poruchy v komunikaci a nedostatek důvěry
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code