Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


19. Etika odpovědnosti (Max Weber)

Etika odpovědnosti je inspirována právní vědou a souvisí s povinností nést následky za nějaký čin. Z hlediska etiky odpovědnosti je rozhodující, že následky jednání a chování člověka jsou podrobeny morálnímu hodnocení. Je proto důležité přesně kodifikovat nositele odpovědnosti a přesně definovat etický obsah odpovědnosti. Musíme tak vzít v úvahu:

1. Kdo je odpovědný?

2. Komu jsme odpovědní?

3. Za co jsme odpovědní?

4. Jaká jsou kritéria odpovědnosti?

Etika odpovědnosti nezkoumá jen problém nositele odpovědnosti, ale i odpovědnost za budoucí jednání. V tomto případě rozlišujeme 2 aspekty:

  • geografický aspekt – např. odpovědnost za klimatické změny
  • historický aspekt – např. odpovědnost za budoucí generace

Nejvýznamnějším představitelem je Max Weber

  • německý sociolog a ekonom, zakladatel sociologie
  • odlišil etiku úmyslu od etiky odpovědnosti
  • poukázal na to, že jednání a chování může být spojeno různými nedostatky (např. informační deficit), tyto nedostatky mohou způsobit poruchy v komunikaci a nedostatek důvěry
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code