Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:etika_v_podnikani:18 [2011/12/06 21:37] (aktuální)
Jan Diessl vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 18. Etika utilitarismu (J.Bentham, J.Mill, J.St.Mill, soudobý utilitarismus) ======
 +** Etika utilitarismu**(užitku) navazuje na myšlenkový odkaz hédonismu, který reprezentoval hlavně Epikurgos, který chápal užitek jako štěstí a rozkoš.
 +  * __Hédonismus__ – filosofické učení o slasti jako hlavnímu motivu lidského jednání. ​                       ​
 +slast = nevyšší dobro
 +  * __Utilitarismus__ spočívá na principu užitečnosti pro všechny účastníky daného jednání. Cílem a měřítkem lidského chování shledává hledání blaha, užitku a prospěchu a naopak v omezení bolesti a utrpení. ​
 +  ​
 +  Zakladatelem utilitarismu byl **Jeremy Bentham** – britský právní teoretik, osvícenský filosof, radikální společenský reformátor a velký kritik lidských práv
 +
 +Mezi další představitele patří např. **J.S.Mill** – britský politický ekonom, filosof
 +
 +__Moderní etika užitku__ se rozvinula především v 18. a 19. století v anglosaských zemích, tato etika považuje za **klíčové kritérium** //princip užitku//, a to z pohledu //mravního dozoru// pro všechny.
 +
 +- tento princip je založen na 4 zásadách: ​
 +   * //zásada konsekvence//​ – kritéria hodnocení nejsou úmysl, z něhož jednání vychází, ale následky
 +   * //zásada utility// – souhlas s následky nebo odmítnutí nezávisí na vůli jednotlivce,​ ale jsou podmíněny dobrem jako takovým
 +   * //zásada hédonismu//​ – dobro samo o sobě je štěstí, rozkoš a radost, které souvisí s procesem uspokojování potřeb u lidí
 +   * //zásada sociální//​ – nehledáme individuální štěstí, ale štěstí všech, jichž se jednání dotýká, jakož i sociální prospěch obecně
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code