Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:15 [2011/12/06 21:17]
Jan Diessl
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:15 [2011/12/09 19:34] (aktuální)
Kateřina Hamáčková
Řádek 4: Řádek 4:
  ** Etika** = nauka o lidských záměrech a jednání  ** Etika** = nauka o lidských záměrech a jednání
   ​   ​
- ​**Zlaté pravidlo** ​= nečiň ostatním ​to, co nechceš, aby oni činili ​tobě+ ​**Zlaté pravidlo** ​ 
 +  * základním pravidlem pro aplikaci etiky v ekonomice je zlaté pravidlo morálky --> je to klíčová hodnota pro tržní ekonomiku 
 +  * objevuje buď negativní nebo pozitivní formulaci: //Vše,co chceš,aby jiní dělali tobě, dělěej ty jim//  x  //Co nechceš, aby jiní dělali ​tobě, nedělej ty jim.//
    ​* ​   uznávat zlaté pravidlo, znamená uznávat ostatní lidi jako rovnocenné bytosti    ​* ​   uznávat zlaté pravidlo, znamená uznávat ostatní lidi jako rovnocenné bytosti
    ​* ​   pravidlo je známé už z veršů Homérovy Odysseii    ​* ​   pravidlo je známé už z veršů Homérovy Odysseii
    ​* ​   dnešní a nejznámější podoba je z Matoušova evangelia: jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi    ​* ​   dnešní a nejznámější podoba je z Matoušova evangelia: jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi
    ​* ​   pravidlo také používal např. Seneca nebo Socrates    ​* ​   pravidlo také používal např. Seneca nebo Socrates
 +
  
 __3 vývojové stupně pravidla__: ​ __3 vývojové stupně pravidla__: ​
-  ​1.trestat špatné(zlé) věci +  ​trestat špatné(zlé) věci 
-  ​2.tzv. pravidlo tália (odveta) +  ​tzv. pravidlo tália (odveta) 
-  ​3.dobré jednání vůči druhému+  ​dobré jednání vůči druhému
  
 **Význam:​** **Význam:​**
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code