Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


14. Peníze, úrok a lichva a v díle Aristotela a Tomáše Akvinského

Aristoteles

 • rozlišuje ekonomii a chematistiku
  • 1. ekonomie
   • to dobré hospodaření (viz Etika Nikomachova)
   • produktivní činnosti ku vlastnímu prospěchu i k potřebě jiných
   • zemědělství a řemesla
  • 2. chematistika
   • to co je špatné a k ničemu
   • neproduktivní činnosti (peníze → zboží → prodáme a vyděláme)
   • obchod se zbožím (jen přemisťování)
   • obchod s penězi (nepřirozený a negativní)
    • nikdo se z toho nenají a neošatí
    • nemá rád úrok
    • teorie spravedlivé ceny - nákladová cena (navazuje Akvinský)
 • peníze mají být pouze oběživem
  • nemají být samotným cílem (ne hromadění peněz)

Sv. Tomáš Akvinský

 • předmětem úroku je podle něj čas → čas ale patří Bohu → ten musí být tedy přistupný
  • ne úroku
  • správný křesťan má žít z půdy a ne kupčit s penězi (učení o trojím lidu)
  • Židé nesmí vlastnit půdu a tak obchodují s penězi → nevraživost

Zdroje

 • přednášky
 • přednášky Dějin ekonomického myšlení
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code