Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


13. Koncept spravedlivé ceny u Tomáše Akvinského a v následném křesťanském období

Sv. Tomáš Akvinský

 • zdůrazňuje křesťanské ctnosti jako základ křesťanské etiky
  • víra, naděje, láska
 • toleruje obchod a uznává i právo na soukromé vlastnictví pod podmínkou bohulibého nabytí (předtím spíše odmítání)
 • kritizuje cechy v nově vznikajících městech a odmítá obchodování s penězi
 • koncept přirozené spravedlivé ceny
  • = náklady + efekt + přirážka pro přežití stavů ve feudalismu (živ. náklady stavů)
   • přirozená spravedlivá cena zbytných statků vychází příznivěji pro bohaté, protože to potřebují

Koncept spravedlivé ceny v následném křesťanském období

 • o spravedlivé ceně se na půdě středověké morální teologie hojně diskutovalo
 • zvláště jak se rozvíjely tržní a peněžní vztahy a středověk se nachyloval ke svému vyústění do tak řečeného novověku, tak se za spravedlivou cenu začala považovat cena obecná, neboli tržní

Zdroje

 • přednášky
 • přednášky Dějin ekonomického myšlení
 • Urfus, Valentin, Historické základy novodobého práva soukromého, Praha, C.H.Beck, 2001
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code