Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:etika_v_podnikani:12 [2011/12/11 17:32] (aktuální)
Jakub Sobocik vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 12. Klíčové křesťanské hodnoty, křesťanská etika ======
 +
 +  * Křesťanská etika popisuje požadavky, podle nichž se má řídit křesťan. Zásadám křesťanské etiky se věnuje morální teologie.
 +  * Základem křesťanské etiky jsou dvě největší přikázání:​ **láska k bohu a láska k bližnímu**
 +  * Aby jsme toho mohli dosáhnou je třeba zcela přijmout Boha a jeho lásku k lidem mu "​oplatit"​ dodržováním přísných etických pravidlel (= křesťanská etika)
 +  * Křesťanská etika vyžaduje, aby věřící žil v míru s ostatními lidmi, soucítil s trpícími, jelikož pro křesťany je jejich společenství založeno na rovnosti před Bohem. Od věřících,​ kteří z lásky k Bohu chtějí plnit jeho vůli, se očekávají dobré skutky zde na zemi
 +
 +===== Zdroje =====
 +
 +  * zpracované otázky na vakobobrech z minulých let
 +
 +
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code