Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


12. Klíčové křesťanské hodnoty, křesťanská etika

  • Křesťanská etika popisuje požadavky, podle nichž se má řídit křesťan. Zásadám křesťanské etiky se věnuje morální teologie.
  • Základem křesťanské etiky jsou dvě největší přikázání: láska k bohu a láska k bližnímu
  • Aby jsme toho mohli dosáhnou je třeba zcela přijmout Boha a jeho lásku k lidem mu „oplatit“ dodržováním přísných etických pravidlel (= křesťanská etika)
  • Křesťanská etika vyžaduje, aby věřící žil v míru s ostatními lidmi, soucítil s trpícími, jelikož pro křesťany je jejich společenství založeno na rovnosti před Bohem. Od věřících, kteří z lásky k Bohu chtějí plnit jeho vůli, se očekávají dobré skutky zde na zemi

Zdroje

  • zpracované otázky na vakobobrech z minulých let
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code