Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


10. Nejstarší křesťanské myšlení (Svatý Pavel, Svatý Augustin)

Sv. Pavel

 • neboli Pavel z Tarsu, původně narozen židovské rodině na jihu dnešního Turecka
 • jeden z apoštolů nově vznikající křesťanské víry, spoluautor Nového zákona
 • rozsáhlé etické myšlení (viz Bible)
 • z hlediska věrouky je pro něj mj. klíčový pojem zjevení
  • 1. křesťanské - skrz Nový Zákon
  • 2. židovské - Starý zákon a ostatní zdroje
  • 3. abstraktní transcendence Boha

Sv. Augustin

 • také Augustinus Aurelius, působení v oblasti dnešního Alžírska
 • tvrdí, že Bůh miluje lidi a chce to od nich také tak
 • láska má klíčový význam
 • geneze lásky → 2 omyly
  • 1. z víry - obec lidská může spasit sama sebe
   • to nemůže, cesta ke spáse je možná jen skrze církev a i tehdy není zaručena
  • 2. z očekávání - svět lze ponechat jaký je
   • Augustin říká NE skepsi a pasivitě
   • víra se musí spojit s praktickým životem
   • moudrost je cesta ze skepse → slova i činy
  • (jedna z interpretací: reakce na putující žebrající „tlupy“ křesťanů, které spoléhaly na dobročinnost druhých)
   • čili poslušnost a práce nás vykoupí (apologetika křesťanské víry - dobro x zlo)

Zdroje

 • přednášky
 • přednášky Dějin ekonomického myšlení
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code