Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:start [2012/01/02 21:55]
Michal Tuláček vytvořeno
teorie-prava:start [2012/05/17 23:31] (aktuální)
Jakub Drápal [Teorie práva]
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html>​
 +</​p><​div style="​display:​none"><​p>​
 +</​html>​
 +====== Teorie práva ======
 +
 +<​html>​
 +</​p></​div></​div><​div><​p>​
 +</​html>​
 <​HTML>​ <​HTML>​
 <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0"> <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0">
-<div style="​font-size:​ 2em; font-weight:​ bolder; margin: 10px;">​Teorie práva</​div><br />+<div style="​font-size:​ 2em; font-weight:​ bolder; margin: 10px;">​Teorie práva</​div>​
 Teorie práva a právní filosofie Teorie práva a právní filosofie
 </​div>​ </​div>​
Řádek 12: Řádek 20:
     * [[teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​start|Vypracované otázky ke zkoušce]]     * [[teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​start|Vypracované otázky ke zkoušce]]
   * **[[teorie-prava:​pfuk:​filozofie:​start|Právní filosofie]]**   * **[[teorie-prava:​pfuk:​filozofie:​start|Právní filosofie]]**
-  ​+  ​* **[[teorie-prava:​pfuk:​logika:​start|Logika pro právníky]]**
   <​HTML></​td>​   <​HTML></​td>​
 </tr> </tr>
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code