Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:start [2011/09/04 03:16]
Michal Tuláček
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:start [2012/06/03 20:41]
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Vypracované otázky ke zkoušce ======+====== Vypracované otázky ke zkoušce ​z teorky na PF UK ======
  
 ===== PDF verze ===== ===== PDF verze =====
Řádek 6: Řádek 6:
 ===== Kindle verze ===== ===== Kindle verze =====
  
-  * {{:​teorka:​zkouska:​teorka.mobi|Teorka,​ verze pro Amazon Kindle}}+  * {{:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​teorka.mobi|Teorka,​ verze pro Amazon Kindle}}
  
 (akademický rok 2010/2011) (akademický rok 2010/2011)
  
 ^ Název otázky ^ Autor vypracování ^ ^ Název otázky ^ Autor vypracování ^
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-1|1. Pojem práva]] | Jitka Čeřovská | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-1|1. Pojem práva]] | Jitka Čeřovská | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-2|2. Právo objektivní a právo subjektivní]] | Klára Švandelíková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-2|2. Právo objektivní a právo subjektivní]] | Klára Švandelíková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-3|3. Právo a právní vědomí]] | Bára Skolková, Martina Novotná | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-3|3. Právo a právní vědomí]] | Bára Skolková, Martina Novotná | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-4|4. Právo pozitivní a právo přirozené]] | Martina Novotná, Bára Skolková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-4|4. Právo pozitivní a právo přirozené]] | Martina Novotná, Bára Skolková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-5|5. Právní normativita;​ obecné a specifické atributy právních norem]] | Nikola Neumanová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-5|5. Právní normativita;​ obecné a specifické atributy právních norem]] | Nikola Neumanová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-6|6. Struktura právních norem]] | Veronika Merjava | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-6|6. Struktura právních norem]] | Veronika Merjava | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-7|7. Druhy hypotéz, dispozic a sankcí právních norem]] | Tereza Jedličková ​ | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-7|7. Druhy hypotéz, dispozic a sankcí právních norem]] | Tereza Jedličková ​ | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-8|8. Klasifikace právních norem]] | Petra Jestříbková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-8|8. Klasifikace právních norem]] | Petra Jestříbková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-9|9. Působnost právních norem]] | Petra Jestříbková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-9|9. Působnost právních norem]] | Petra Jestříbková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-10|10. Retroaktivní ​ působení právních norem]] | Tereza Haasová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-10|10. Retroaktivní ​ působení právních norem]] | Tereza Haasová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-11|11. Právní principy v soudobém právu]] | Kateřina Žižková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-11|11. Právní principy v soudobém právu]] | Kateřina Žižková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-12|12. Právní principy a právní normy - shodné rysy a rozdíly]] | Nikola Janoušková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-12|12. Právní principy a právní normy - shodné rysy a rozdíly]] | Nikola Janoušková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-13|13. Pojem a druhy pramenů práva]] | Nikola Janoušková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-13|13. Pojem a druhy pramenů práva]] | Nikola Janoušková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-14|14. Klasifikace normativních právních aktů]] | Tereza Haasová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-14|14. Klasifikace normativních právních aktů]] | Tereza Haasová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-15|15. Právní síla obecně závazných normativních právních aktů, jejich platnost a účinnost]] | Nicole Štrýbnarová ​ | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-15|15. Právní síla obecně závazných normativních právních aktů, jejich platnost a účinnost]] | Nicole Štrýbnarová ​ | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-16|16. Právní precedenty; soudcovské právo Význam soudní judikatury v kontinentálním právu]] | Michaela Wentová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-16|16. Právní precedenty; soudcovské právo Význam soudní judikatury v kontinentálním právu]] | Michaela Wentová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-17|17. Normativní smlouvy]] | Petra Lopatová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-17|17. Normativní smlouvy]] | Petra Lopatová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-18|18. Obyčejové právo; právní obyčeje a zvyklosti]] | Karolína Kolářová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-18|18. Obyčejové právo; právní obyčeje a zvyklosti]] | Karolína Kolářová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-19|19. Prameny práva České republiky; vnitřní předpisy]] | Bára Vrajíková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-19|19. Prameny práva České republiky; vnitřní předpisy]] | Bára Vrajíková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-20|20. Právní jazyk a náležitosti právní terminologie]] | Katerina Hendrychova | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-20|20. Právní jazyk a náležitosti právní terminologie]] | Katerina Hendrychova | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-21|21. Kontinentální typ právní kultury]] | Michaela Býčková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-21|21. Kontinentální typ právní kultury]] | Michaela Býčková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-22|22. Angloamerický ​ typ právní kultury; pojem common law, rozdíly mezi právem anglickým a právem USA]] | Michaela Wentová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-22|22. Angloamerický ​ typ právní kultury; pojem common law, rozdíly mezi právem anglickým a právem USA]] | Michaela Wentová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-23|23. Systém práva; jednota práva, kriteria členění práva na právní odvětví, právní instituty]] | Nicole Jančová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-23|23. Systém práva; jednota práva, kriteria členění práva na právní odvětví, právní instituty]] | Nicole Jančová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-24|24. Systém práva České republiky]] | Bára Vrajíková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-24|24. Systém práva České republiky]] | Bára Vrajíková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-25|25. Právo soukromé a právo veřejné]] | Jitka Čeřovská ​ | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-25|25. Právo soukromé a právo veřejné]] | Jitka Čeřovská ​ | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-26|26. Právo hmotné a právo procesní]] | Hana Pultarová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-26|26. Právo hmotné a právo procesní]] | Hana Pultarová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-27|27. Právo mezinárodní a právo vnitrostátní]] | Karolína Kolářová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-27|27. Právo mezinárodní a právo vnitrostátní]] | Karolína Kolářová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-28|28. Právo Evropské unie a jeho vztah k vnitrostátnímu právu]] | Martina Belková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-28|28. Právo Evropské unie a jeho vztah k vnitrostátnímu právu]] | Martina Belková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-29|29. Prameny evropského práva, tvorba práva v EU]] | Martina Belková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-29|29. Prameny evropského práva, tvorba práva v EU]] | Martina Belková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-30|30. Subjektivní práva a právní povinnosti]] | Diana Sýkorová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-30|30. Subjektivní práva a právní povinnosti]] | Diana Sýkorová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-31|31. Klasifikace subjektivních práv; právní nároky]] | Lucie Tomášková ​ | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-31|31. Klasifikace subjektivních práv; právní nároky]] | Lucie Tomášková ​ | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-32|32. Právní subjektivita a druhy subjektů práva]] | Jana Staňková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-32|32. Právní subjektivita a druhy subjektů práva]] | Jana Staňková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-33|33. Právnické osoby jako subjekty práva]] | Nicole Jančová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-33|33. Právnické osoby jako subjekty práva]] | Nicole Jančová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-34|34. Fyzické osoby jako subjekty práva]] | Nicole Jančová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-34|34. Fyzické osoby jako subjekty práva]] | Nicole Jančová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-35|35. Druhy právní způsobilosti]] | Hana Pultarová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-35|35. Druhy právní způsobilosti]] | Hana Pultarová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-36|36. Právní tituly]] | Bára Vrbíková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-36|36. Právní tituly]] | Bára Vrbíková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-37|37. Klasifikace právních skutečností]] | Onřej Hula | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-37|37. Klasifikace právních skutečností]] | Onřej Hula | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-38|38. Právní jednání]] | Leona Hartmanová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-38|38. Právní jednání]] | Leona Hartmanová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-39|39. Právní události]] | Leona Hartmanová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-39|39. Právní události]] | Leona Hartmanová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-40|40. Pojem interpretace práva Relace primárního objektu a sekundárních objektů interpretace]] | Pavla Taterová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-40|40. Pojem interpretace práva Relace primárního objektu a sekundárních objektů interpretace]] | Pavla Taterová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-41|41. Klasifikace výsledků interpretace z hlediska jejich závaznosti a významnosti]] | Pavla Taterová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-41|41. Klasifikace výsledků interpretace z hlediska jejich závaznosti a významnosti]] | Pavla Taterová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-42|42. Metodologické direktivy interpretace práva]] | Jan Chmel | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-42|42. Metodologické direktivy interpretace práva]] | Jan Chmel | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-43|43. Použití jazykového výkladu v právní interpretaci]] | Jan Chmel | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-43|43. Použití jazykového výkladu v právní interpretaci]] | Jan Chmel | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-44|44. Použití logického výkladu v právní interpretaci]] | Pavla Taterová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-44|44. Použití logického výkladu v právní interpretaci]] | Pavla Taterová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-45|45. Použití systematického výkladu v právní interpretaci]] | Pavla Taterová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-45|45. Použití systematického výkladu v právní interpretaci]] | Pavla Taterová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-46|46. Použití historického a teleologického výkladu v právní interpretaci]] | Jan Chmel | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-46|46. Použití historického a teleologického výkladu v právní interpretaci]] | Jan Chmel | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-47|47. Výklad adekvátní,​ restriktivní ​ a extenzivní;​ aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad (rozdíly, přípustnost) ]] | Tomáš Hájek | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-47|47. Výklad adekvátní,​ restriktivní ​ a extenzivní;​ aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad (rozdíly, přípustnost) ]] | Tomáš Hájek | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-48|48. Základy právní argumentace]] | Jan Chmel  | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-48|48. Základy právní argumentace]] | Jan Chmel  | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-49|49. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost]] | Petra Kubková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-49|49. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost]] | Petra Kubková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-50|50. Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti]] | Petra Kubková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-50|50. Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti]] | Petra Kubková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-51|51. Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti]] | Kateřina Odvárková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-51|51. Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti]] | Kateřina Odvárková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-52|52. Zavinění a jeho formy]] | Hana Pultarová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-52|52. Zavinění a jeho formy]] | Hana Pultarová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-53|53. Aplikace práva orgány veřejné moci Uvážení při aplikaci práva]] | Jan Chmel | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-53|53. Aplikace práva orgány veřejné moci Uvážení při aplikaci práva]] | Jan Chmel | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-54|54. Druhy procesů aplikace práva]] | Onřej Hula | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-54|54. Druhy procesů aplikace práva]] | Onřej Hula | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-55|55. Akty aplikace práva a jejich klasifikace ]] | Onřej Hula | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-55|55. Akty aplikace práva a jejich klasifikace ]] | Onřej Hula | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-56|56. Konstitutivní ​ a deklaratorní akty aplikace práva; osvědčení]] | Bára Vrbíková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-56|56. Konstitutivní ​ a deklaratorní akty aplikace práva; osvědčení]] | Bára Vrbíková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-57|57. Právní stát a vláda práva - shodné rysy a rozdíly]] | Klára Švandelíková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-57|57. Právní stát a vláda práva - shodné rysy a rozdíly]] | Klára Švandelíková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-58|58. Soudobý demokratický právní stát]] | Tereza Vopěnková ​ | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-58|58. Soudobý demokratický právní stát]] | Tereza Vopěnková ​ | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-59|59. Legalita a legitimita v soudobém právu]] | Tereza Vopěnková ​ | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-59|59. Legalita a legitimita v soudobém právu]] | Tereza Vopěnková ​ | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-60|60. Právní záruky zákonnosti a ústavnosti]] | Nikola Neumanová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-60|60. Právní záruky zákonnosti a ústavnosti]] | Nikola Neumanová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-61|61. Vznik a vývoj koncepce základních práv a svobod - lidských práv]] | Barbora Kábrtová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-61|61. Vznik a vývoj koncepce základních práv a svobod - lidských práv]] | Barbora Kábrtová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-62|62. Základní práva a svobody a jejich význam v demokratickém právním státě; kolize základních práv a svobod]] | Barbora Kábrtová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-62|62. Základní práva a svobody a jejich význam v demokratickém právním státě; kolize základních práv a svobod]] | Barbora Kábrtová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-63|63. Klasifikace základních práv a svobod]] | Barbora Kábrtová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-63|63. Klasifikace základních práv a svobod]] | Barbora Kábrtová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-64|64. Právo a společnost]] | Jakub Růžička | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-64|64. Právo a společnost]] | Jakub Růžička | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-65|65. Hodnoty, účely a zájmy v právu ]] | Jan Chmel | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-65|65. Hodnoty, účely a zájmy v právu ]] | Jan Chmel | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-66|66. Spravedlnost a právní jistota]] | Jan Chmel  | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-66|66. Spravedlnost a právní jistota]] | Jan Chmel  | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-67|67. Efektivnost práva a způsoby jejího zjišťování]] | Klára Švandelíková | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-67|67. Efektivnost práva a způsoby jejího zjišťování]] | Klára Švandelíková | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-68|68. Mezery v právu]] | Marie Ševelová | +| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-68|68. Mezery v právu]] | Marie Ševelová | 
-| [[:​teorka:​zkouska:​otazka-69|69. Právo a čas]] | Jan Chmel |+| [[:​teorie-prava:​pfuk:​teorka:​zkouska:​otazka-69|69. Právo a čas]] | Jan Chmel |
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code