Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-8 [2011/02/23 18:06]
Klára Švandelíková
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-8 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 08. Klasifikace právních norem ====== ====== 08. Klasifikace právních norem ======
  
-**Kritérium právní síly**+===== Kritérium právní síly ===== 
   * Právní síla – vlastnost, která spočívá v relevanci vztahu mezi normami, což odpovídá jejich postavení v hierarchii norem – jedná se o dělení dle pramenů práva   * Právní síla – vlastnost, která spočívá v relevanci vztahu mezi normami, což odpovídá jejich postavení v hierarchii norem – jedná se o dělení dle pramenů práva
   * Normy z tohoto hlediska dělíme na: ústavní, zákonné a podzákonné,​ přičemž platí, že norma nižší právní síly nesmí odporovat normě vyšší právní síly a norma může být měněna nebo rušena pouze normou stejné nebo vyšší právní síly   * Normy z tohoto hlediska dělíme na: ústavní, zákonné a podzákonné,​ přičemž platí, že norma nižší právní síly nesmí odporovat normě vyšší právní síly a norma může být měněna nebo rušena pouze normou stejné nebo vyšší právní síly
Řádek 8: Řádek 9:
   * Ústavní normy jsou přijímány ústavodárcem,​ a mohou se lišit dle míry rigidity.   * Ústavní normy jsou přijímány ústavodárcem,​ a mohou se lišit dle míry rigidity.
  
-**Kritérium povahy regulativního působení normy** +===== Kritérium povahy regulativního působení normy ===== 
-  * Normy s klasickou strukturou+ 
 +  ​* **Normy s klasickou strukturou**
     * Právní normy zavazující a opravňující     * Právní normy zavazující a opravňující
       * Opravňující – stanoví výslovně pouze oprávnění       * Opravňující – stanoví výslovně pouze oprávnění
Řádek 17: Řádek 19:
       * Dispozitivní – normy buď vůbec nestanoví vlastní pravidlo chování, nebo je stanoví jen subsidiárně a nechávají na adresátech,​ aby si je stanovili sami, jestliže tak neučiní, tak se užije pravidlo stanovené v normě       * Dispozitivní – normy buď vůbec nestanoví vlastní pravidlo chování, nebo je stanoví jen subsidiárně a nechávají na adresátech,​ aby si je stanovili sami, jestliže tak neučiní, tak se užije pravidlo stanovené v normě
       * Kogentní – imperativně stanoví pravidlo chování, práva a povinnosti, neponechávají prostor pro vůli adresáta       * Kogentní – imperativně stanoví pravidlo chování, práva a povinnosti, neponechávají prostor pro vůli adresáta
-  * Zvláštní normy+  ​* **Zvláštní normy**
     * Najdeme mezi nimi normy, které nemají klasickou trichotomickou (tetrachomickou) strukturu, tj. kondicionální povahu     * Najdeme mezi nimi normy, které nemají klasickou trichotomickou (tetrachomickou) strukturu, tj. kondicionální povahu
     * __Blanketové normy__     * __Blanketové normy__
Řádek 43: Řádek 45:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * A. Gerloch, Teorie práva, 4. vydání, str. 50 - 68   * A. Gerloch, Teorie práva, 4. vydání, str. 50 - 68
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code