Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-6 [2011/02/22 07:06]
Klára Švandelíková [sankce]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-6 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 26: Řádek 26:
     * neurčité- nestanoven ani druh trestu, ani jeho výše ​     * neurčité- nestanoven ani druh trestu, ani jeho výše ​
  
-===== Normy kondiciální a klasifikace strukturálních elementů =====+===== Normy kondiciální a klasifikace ​jejich ​strukturálních elementů =====
  
   * normy s klasickou trichotomickou strukturou = kondicionální   * normy s klasickou trichotomickou strukturou = kondicionální
  
   - **míra abstraktnosti formulace strukturálních částí právní normy**   - **míra abstraktnosti formulace strukturálních částí právní normy**
-    * //relativně abstraktní formulace hypotézy, dispozice, ​sankce//+    * __relativně abstraktní formulace hypotézy, dispozice, ​sankce__
       * větší prostor pro uvážení soudu a dalších orgánů veřejné moci aplikujících normy       * větší prostor pro uvážení soudu a dalších orgánů veřejné moci aplikujících normy
       * nemůže být příliš široká či vůbec zcela vágní, (kde je právo neurčité, tam není práva)       * nemůže být příliš široká či vůbec zcela vágní, (kde je právo neurčité, tam není práva)
Řádek 41: Řádek 41:
 (1) Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k je¬jich zástupcům lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti. (1) Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k je¬jich zástupcům lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti.
  
-    * //relativně konkrétní formulace hypotézy, dispozice, ​sankce**+    * __relativně konkrétní formulace hypotézy, dispozice, ​sankce__
       * nevytváří pro¬stor pro uvážení při aplikaci       * nevytváří pro¬stor pro uvážení při aplikaci
       * vyšší míra právní jistoty pro adresáty norem       * vyšší míra právní jistoty pro adresáty norem
Řádek 52: Řádek 52:
  
   - **kumulativnost nebo alternativnost formulace struk¬turálních částí právní normy**   - **kumulativnost nebo alternativnost formulace struk¬turálních částí právní normy**
-    * //​kumulativní ​  charakter ​  ​formulace ​  ​hypotézy, ​  ​dispozice a sankce//+    * __kumulativní ​  charakter ​  ​formulace ​  ​hypotézy, ​  ​dispozice a sankce__
       * musí být splněny všechny podmínky, splněny všech¬ny povinnosti, využita všechna oprávnění nebo uděleny všechny sankce       * musí být splněny všechny podmínky, splněny všech¬ny povinnosti, využita všechna oprávnění nebo uděleny všechny sankce
       * spojka „a" a obdobné, např., jakož i", „i", „rovněž"​ ve významu slučovacím       * spojka „a" a obdobné, např., jakož i", „i", „rovněž"​ ve významu slučovacím
Řádek 62: Řádek 62:
 (1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti,​ který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem ná¬vykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry. (1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti,​ který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem ná¬vykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry.
  
-    * //​alternativní ​charakter hypotézy, dispozice, ​sankce//+    * __alternativní ​charakter hypotézy, dispozice, ​sankce__
       * stačí, aby byla splněna i jen jedna povinnost, využito i jen jedno z oprávnění,​ uložena jedna ze sankcí       * stačí, aby byla splněna i jen jedna povinnost, využito i jen jedno z oprávnění,​ uložena jedna ze sankcí
       * spojka „nebo"​a obdobné („anebo"​)       * spojka „nebo"​a obdobné („anebo"​)
Řádek 74: Řádek 74:
  
   - **úplnosti či neúplnosti vymezení hypotézy, dispozice, sankce**   - **úplnosti či neúplnosti vymezení hypotézy, dispozice, sankce**
-    * //​taxativní ​výčet//+    * __taxativní ​výčet__
       * úplný, uzavřený výčet       * úplný, uzavřený výčet
       * nelze přihlédnout k jiným než uvedeným podmínkám,​ nelze ukládat jiné než uvedené sankce       * nelze přihlédnout k jiným než uvedeným podmínkám,​ nelze ukládat jiné než uvedené sankce
Řádek 91: Řádek 91:
 (2) Dalším orgánem fakulty je tajemník. (2) Dalším orgánem fakulty je tajemník.
  
-    * //​demonstrativní ​výčet//+    * __demonstrativní ​výčet__
       * příkladný výčet       * příkladný výčet
       * prostor pro uvážení pro soudy a další orgány veřejné moci aplikující právní normy       * prostor pro uvážení pro soudy a další orgány veřejné moci aplikující právní normy
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code