Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-67 [2011/02/21 15:53]
Klára Švandelíková [67 Efektivnost práva a způsoby jejího zjišťování]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-67 [2011/03/11 18:26]
Klára Švandelíková [Koncepce efektivnosti práva]
Řádek 7: Řádek 7:
  
   * V odborné literatuře byly zdůvodněny tři základní koncepce efektivnosti práva:   * V odborné literatuře byly zdůvodněny tři základní koncepce efektivnosti práva:
-     - Cílově výsledkové pojetí - efektivnost právních norem je zjišťována relací mezi cíli právní úpravy a dosahovanými výsledky právní regulace; v dalším vývoji je toto pojetí dále zpřesňováno a modifikováno v otázce relací mezi cíli navzájem a cíli a potřebami společenského rozvoje. +     ​- ​**Cílově výsledkové pojetí** - efektivnost právních norem je zjišťována relací mezi cíli právní úpravy a dosahovanými výsledky právní regulace; v dalším vývoji je toto pojetí dále zpřesňováno a modifikováno v otázce relací mezi cíli navzájem a cíli a potřebami společenského rozvoje. 
-     - Nákladově výsledkové pojetí - efektivnost charakterizuje jako poměr mezi dosaženými výsledky působení právních norem a náklady, které byly k dosažení výsledků vynaloženy;​ toto pojetí, nejbližší chápání efektivnosti v ekonomické teorii, vychází z širokého pojetí nákladů a vedle materiálních nákladů sem zahrnuje i výdaje lidské energie a času; +     ​- ​**Nákladově výsledkové pojetí** - efektivnost charakterizuje jako poměr mezi dosaženými výsledky působení právních norem a náklady, které byly k dosažení výsledků vynaloženy;​ toto pojetí, nejbližší chápání efektivnosti v ekonomické teorii, vychází z širokého pojetí nákladů a vedle materiálních nákladů sem zahrnuje i výdaje lidské energie a času; 
-     - Funkční pojetí - efektivnost se chápe jako míra, v níž se uskutečňují funkční možnosti práva a klade se otázka podmínek a okolností, za nichž se tyto funkční možnosti naplňují.+     ​- ​**Funkční pojetí** - efektivnost se chápe jako míra, v níž se uskutečňují funkční možnosti práva a klade se otázka podmínek a okolností, za nichž se tyto funkční možnosti naplňují.
  
   * Kritická analýza uvedených koncepcí, které vedle kontradiktorních (znamená protikladný,​ rozporný, vzájemně si odporující ) mají i prvky komplementární (znamená doplňující se, zapadající do sebe), ukázala, že nelze předložit relativně jednoduchý model měření efektivnosti práva, který by byl univerzálně použitelný. K tomuto závěru vedou dva důvody:   * Kritická analýza uvedených koncepcí, které vedle kontradiktorních (znamená protikladný,​ rozporný, vzájemně si odporující ) mají i prvky komplementární (znamená doplňující se, zapadající do sebe), ukázala, že nelze předložit relativně jednoduchý model měření efektivnosti práva, který by byl univerzálně použitelný. K tomuto závěru vedou dva důvody:
Řádek 19: Řádek 19:
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
-  * Gerloch A.: Teorie práva (2.vydání),​ str. 269-270+  * Gerloch A.: Teorie práva (2.vydání),​ str. 269-270 ​(V Boguzsakovi je naprosto identický text na stranách 309 a 310)
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code