Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-63 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 63. Klasifikace základních práv a svobod ======
 +
 +  * Dělení základních lidských práv a svobod je možné z více pohledů
 +
 +===== 1. Podle generací =====
 +
 +  * první generace
 +    * proklamována již v 18. století
 +    * jsou to typická individuální práva
 +      * např. právo na život
 +      * osobní svobodu
 +      * vlastnické právo
 +      * právo na soukromí
 +  * druhé generace
 +    * politická práva
 +    * plně, tj. bez dřívějších omezení
 +    * byla přijata až na přelomu 19. století - např. volební právo
 +  * třetí generace
 +    * sociální, hospodářská a kulturní práva
 +    * rozsáhleji prosazována od 20. - 30. let 20. století, a zvláště po 2. světové válce
 +    * např. Evropská sociální charta
 +  * čtvrté generace
 +    * uznáno např. ​
 +      * právo na příznivé životní prostředí
 +      * ochrana před zneužitím informací
 +      * ochrana osobní integrity ​
 +      * a další
 +    * od 70. let 20. století.
 +
 +===== 2. Podle subjektu =====
 + 
 +  * všem × pouze občanům × pouze slabým subjektům
 +  * kolektivní × individuální
 +
 +===== 3. Podle povahy =====
 +
 +  * absolutní
 +    * to jsou například základní práva a svobody
 +    * ty mají povahu absolutních subjektivních práv veřejného charakteru
 +    * stát má povinnost nezasahovat do těchto práv (non facere)((op. cit. Boguszak))
 +  * relativní
 +    * např. sociální práva
 +      * jejich meze jsou určovány zákony a podzákonnými předpisy
 +      * mají povahu relativních subjektivních práv veřejného charakteru – přesně stanovené povinnosti státu vůči těm, kterým náleží sociální práva (dare, facere)((op. cit. Boguszak))
 +
 +===== 4. Podle účelu úpravy =====
 + 
 +
 +  * hmotněprávní × procesněprávní
 +
 +===== 5. Podle oblasti, druhu, resp. podle zařazeni v Listině =====
 +
 +  * základní lidská práva – osobní nedotknutelnost a duchovní svobody (hlava druha, oddíl první)
 +  * politická práva (hlava druhá, oddíl druhý)
 +  * práva národnostních a etnických menšin (hlava třetí)
 +  * hospodářská,​ sociální a kulturní práva (hlava čtvrtá)
 +  * právo na soudní a jinou právní ochranu (hlava pátá)
 +
 +===== Prameny =====
 +  * Boguszak: Teorie práva
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code