Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


63. Klasifikace základních práv a svobod

 • Dělení základních lidských práv a svobod je možné z více pohledů

1. Podle generací

 • první generace
  • proklamována již v 18. století
  • jsou to typická individuální práva
   • např. právo na život
   • osobní svobodu
   • vlastnické právo
   • právo na soukromí
 • druhé generace
  • politická práva
  • plně, tj. bez dřívějších omezení
  • byla přijata až na přelomu 19. století - např. volební právo
 • třetí generace
  • sociální, hospodářská a kulturní práva
  • rozsáhleji prosazována od 20. - 30. let 20. století, a zvláště po 2. světové válce
  • např. Evropská sociální charta
 • čtvrté generace
  • uznáno např.
   • právo na příznivé životní prostředí
   • ochrana před zneužitím informací
   • ochrana osobní integrity
   • a další
  • od 70. let 20. století.

2. Podle subjektu

 • všem × pouze občanům × pouze slabým subjektům
 • kolektivní × individuální

3. Podle povahy

 • absolutní
  • to jsou například základní práva a svobody
  • ty mají povahu absolutních subjektivních práv veřejného charakteru
  • stát má povinnost nezasahovat do těchto práv (non facere)1)
 • relativní
  • např. sociální práva
   • jejich meze jsou určovány zákony a podzákonnými předpisy
   • mají povahu relativních subjektivních práv veřejného charakteru – přesně stanovené povinnosti státu vůči těm, kterým náleží sociální práva (dare, facere)2)

4. Podle účelu úpravy

 • hmotněprávní × procesněprávní

5. Podle oblasti, druhu, resp. podle zařazeni v Listině

 • základní lidská práva – osobní nedotknutelnost a duchovní svobody (hlava druha, oddíl první)
 • politická práva (hlava druhá, oddíl druhý)
 • práva národnostních a etnických menšin (hlava třetí)
 • hospodářská, sociální a kulturní práva (hlava čtvrtá)
 • právo na soudní a jinou právní ochranu (hlava pátá)

Prameny

 • Boguszak: Teorie práva
1) , 2)
op. cit. Boguszak
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code